Aarhus Universitets segl

Tekniske anvisninger til Baseline-monitering af statens urørte skove

De tekniske anvisninger beskriver baseline-moniteringen af biodiversiteten i statens udlæg af urørte skove. Moniteringen er opdelt på tre niveauer:

  1. Beskriver den basale monitering af vegetation og strukturer.
  2. Beskriver den udvidede monitering af det abiotiske miljø herunder indsamling af jord og planter til laboratorieanalyser.
  3. Beskriver en udvidet monitering af biodiversiteten i form af udvalgte artsgrupper, som repræsenterer biodiversiteten i danske skove.

Kontakt