Aarhus Universitets segl

Baseline-monitering

De tekniske anvisninger beskriver baseline-moniteringen af biodiversiteten i statens udlæg af urørte skove.

Moniteringen er opdelt på tre niveauer:

  1. Beskriver den basale monitering af vegetation og strukturer.
  2. Beskriver den udvidede monitering af det abiotiske miljø herunder indsamling af jord og planter til laboratorieanalyser.
  3. Beskriver en udvidet monitering af biodiversiteten i form af udvalgte artsgrupper, som repræsenterer biodiversiteten i danske skove.

Kontakt

Tekniske anvisninger til overvågning af statens naturnationalparker

De tekniske anvisninger beskriver metoder til overvågning af statens naturnationalparker.

  • TA-niveau 1 beskriver en prøvefeltbaseret overvågning af vegetation og strukturer, måling af fugtighed og mikroklima og indsamling af miljø-DNA fra jord og vand.
  • TA-niveau 2 beskriver en supplerende overvågning i naturnationalparkerne baseret på automatiserede kameraer, remote sensing, overvågning af udvalgte sjældne arter samt beskrivelse af områdernes driftshistorie.

Kontakt

Niveau 1