Aarhus Universitets segl

Grønland – Regionale Baggrundsundersøgelser

Regionale Baggrundsundersøgelser og Strategiske miljøvurderinger af grønlandske hav- og landområder

Der er behov for viden om natur og miljø for at kunne planlægge og regulere råstofaktiviteter. For de fleste grønlandske havområder, og udvalgte landområder, er den nyeste viden samlet i regionale miljøvurderinger og baggrundsundersøgelser, som beskriver det fysiske og biologiske miljø, inklusiv beskyttede områder, truede arter samt udnyttelse af biologiske resurser. Der er i miljøvurderingerne også en beskrivelse af baggrundsniveauer for forurenende stoffer og evt. lokale kilder til forurening. Baseret på denne viden om den nuværende situation, miljøvurderes de potentielle konsekvenser af råstofaktiviteter.

Som en vigtig del af de regionale miljøvurderinger bliver der identificeret væsentlige mangler og usikkerheder i den foreliggende viden, og der bliver udført forskningsprojekter for at skaffe supplerende data. Disse baggrundsundersøgelser har gjort det muligt at få en samlet kortlægning af særligt følsomme naturområder som f.eks. fuglekolonier, fældeområder for dykænder, koncentrationsområder for havpattedyr og kystnære gydeområder for fisk.

De regionale miljøvurderinger giver således et overblik over den nyeste viden om natur og miljø for et givent område, og data herfra kan bruges i mange sammenhænge.

Rapporterne er udarbejdet af DCE og Grønlands Naturinstitut (GN) for Miljøstyrelsen for Råstoffer (MR), Grønlands Selvstyre.

Rapporterne dækker hav og kyst i hele Vest- og Nordøstgrønland, og udvalgte landområder (Sydgrønland, Jameson Land og Disko-Nuussuaq).

Den indsamlede viden indgår tillige i de operationelle oliespildsfølsomhedsatlas, og i arbejdet med planlægning af beskyttelse af vigtige områder for biodiversiteten.

En del af de indsamlede data indgår i NatureMap, som er en WebGIS-portal, der samler de væsentligste natur- og miljødata for forvaltningen i Grønland. Grønland har på den måde draget fordel af baggrundsundersøgelserne i forbindelse med olieaktiviteterne til at støtte udviklingen af et vidensgrundlag, der kan bruges i den generelle forvaltning af natur og miljø.

Data fra tre af de regionale miljøvurderinger og baggrundsundersøgelser er desuden tilgængelige fra dedikerede WebGIS-sider. Det drejer sig om de strategiske miljøvurderinger Baffin Bay og Greenland Sea, samt den regionale baggrundsundersøgelse South Greenland.

Der foreligger følgende regionale baggrundsundersøgelser og miljøvurderinger:

Regionale miljøvurderinger i Grønland

Kontakt

Anders Mosbech , Seniorforsker , Institut for Ecoscience - Arktisk miljø

Integrated Ecosystem Assessment of Greenland Regions: Ecosystem description and vulnerability characterization

Nr. 583: Uummannap Kangerlua and Sigguup Nunaa (Svartenhuk) - Regional environmental baseline assessment for mining activities

Fritt-Rasmussen, J., Raundrup, K. & Mosbech, A. (Eds). 2023. Aarhus University, Danish Centre for Environment and Energy, 174 pp. Scientific Report No. 583

Read the report here. You can read the report in Greenlandic here

Nr. 524: Ålegræs i Grønland. Kortlægning af udbredelse og sårbarhed i forhold til indvinding af havbundsmaterialer. Wegeberg, S., Gustavson, K., Blockley, D., Geertz-Hansen, O., Krause-Jensen, D., Olesen, B., Nymand, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. - Videnskabelig rapport nr. 524 Rapport (15,3 MB)


No. 487: Assessment of the potential environmental impacts of a major ammonia spill from a Power-to-X plant and from shipping of ammonia in Greenland. Fritt-Rasmussen, J., Gustavson, K., Aastrup, P., Agersted, M.D., Boertmann, D., Clausen, D.C., Jørgensen, C.J., Lansø, A.S. & Mosbech, A. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 88 pp. Scientific Report No. 487.
Eqikkaaneq | Summary | Sammenfatning | Report (18,25 MB)

No. 485: A review on vegetation damages caused by anthropogenic disturbances in the terrestrial Arctic. - with recommendations for best practices to minimize vegetation damage from driving with heavy equipment. Kyhn, L.A., Boertmann, D., Aastrup, P. & Mosbech, A. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy,66 pp. Scientific Report No. 485.
Summary | SammenfatningEqikkaaneq | Report (15,61 MB)  


No. 483:  Literature review of ecotoxicity data of fluoride, rare earth elements and naturally occurring radionuclides. Contaminants of concern associated with the Kvanefjeld and Tanbreeze mining projects in South Greenland. Hansen, V., Gustavson, K., Asmund, G. & Jia, Y.  2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 83 pp. Scientific Report No. 483.
Summary | Report (4,79 MB)

No. 482: South Greenland - Regional environmental baseline assessment for mining activities. Fritt-Rasmussen, J., Raundrup, K. & Mosbech, A. (Eds). 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 186 pp. Scientific Report No. 482.
Summary | SammendragEqikkaaneq  | Report  (36,14 MB) 

Link til WebGIS


No. 375: Greenland Sea – an updated strategic environmental impact assessment of petroleum activities. Boertmann, D., Blockley, D., & Mosbech, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 380 pp. Scientific Report  No. 375.
Summary | SammenfatningEqikkaaneq | Report (30,60 MB)

Link til WebGIS

No. 439: Davis Strait – an updated strategic environmental impact assessment of oil and gas activities in the eastern Davis Strait.  Merkel, F., Boertmann, D. & Mosbech, A. 2020. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 439, 332 pp.

Summery | Sammenfatning | Imaqarniliaq | Report (36,14 MB)


No. 438: Disko West – an updated strategic environmental impact assessment of oil and gas activities.  Boertmann, D. & Mosbech, A. 2020. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 438, 384 pp.

Summary | Sammenfatning | Imaqarniliaq | Report (49,65 MB) 

No. 218: Baffin Bay. An updated strategic Environmental Impact Assessment of petroleum activities in the Greenland part of Baffin Bay. Boertmann, D. & Mosbech, A. (eds.) 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 320 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 218.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (24,00 MB)

Link til WebGIS


Nr. 199: Disko Island and Nuussuaq Peninsula, West Greenland. A strategic environmental impact assessment of petroleum exploration and exploitation. Wegeberg, S. & Boertmann, D. (eds). 2016.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 108 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 199.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (21,45 MB)

Nr. 41: Jameson Land. A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon and mining activities. Hansen, J., Asmund, G., Aastrup, P., Mosbech, A., Bay, C., Tamstorf, M. & Boertmann, D. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 94 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 41. 
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (8,48 MB)


Nr. 23: South Greenland. A Strategic Environmental Impact Assessment of hydrocarbon activities in the Greenland sector of the Labrador Sea and the southeast Davis Strait. Frederiksen, M., Boertmann, D., Ugarte, F. & Mosbech, A. (eds) 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 220 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 23. 
Summary | Hele rapporten (6,02 MB) | Appendix 1 | Appendix 2 | Appendix 3Appendix 4 i pdf-format 

Udvidet resume Extended summary | Kalaallisut naalisarnera | Kommentarer til høringssvar (dansk) | Kommentarer til høringssvar (grønlandsk)

Nr. 664: Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland - Datagrundlag for natur og ressourceudnyttelse i forbindelse med udarbejdelse af en Strategisk Miljøvurdering (SMV).  Johansen, P., Aastrup, P., Boertmann, D., Glahder, C., Johansen, K., Nymand, J., Rasmussen, L.M. & Tamstorf, M. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 110 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 664. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq |Hele rapporten  i pdf-format ( 11,252 kB)