Aarhus Universitets segl

Findplanten.dk

  • en genvej til planterne til dit biodiversitetsprojekt

Hvad er det?

Findplanten.dk hjælper vi dig til at finde plantearter, der har mange faunainteraktioner og derfor vil hjælpe biodiversiteten på vej. Planter er et godt sted at starte, da de udgør en righoldig ressource og kan give føde og levesteder for dyrene.

Planter på Findplanten.dk er overvejende flerårige, almindeligt forekommende arter og næsten alle er hjemmehørende i Danmark. Vi har medtaget enkelte ikke-hjemmehørende arter, som ikke anses for invasive.

Hvad kan man på hjemmesiden?

Hjemmesiden er opbygget, så du på et Danmarkskort kan zoome ind på lige præcis det areal, du er interesseret i at beplante. Når du har gjort det, bliver du guidet gennem en række spørgsmål vedr. arealet, som levested for planter: jordtype, surhedsgrad, fugtighed og lys- og næringsforhold. Er du i tvivl, kan du vælge ’ikke angivet’, og så får du en bruttoliste af arter udvalgt ud fra viden omkring det geologiske udgangsmateriale på stedet. Når du er færdig med beskrivelsen af levestedet, får du resultatet, der viser de planter, der er velegnede på arealet. Her har du også mulighed for gøre din søgning mere præcis. Du kan fx vælge arter, der kun er flerårige, blomstrer på et bestemt tidspunkt, har en bestemt blomsterfarve, højde eller udelukkende understøtter fx sommerfugle. Resultatet kan downloades som en pdf-fil. Nu er du klar til at lede efter frø eller planter til dit projekt.

Hvis du vil vide mere om planterne og de dyr, der lever af eller på dem, klikker du på foto, så får du link til planterne på arter.dk og naturbasen.dk. Der er også en kort tekst omkring samspillet mellem planten og forskellige dyr (primært bier, sommerfugle, fugle). Denne del af hjemmesiden vil løbende blive opdateret.