Aarhus Universitets segl

Fagdatacentre

Institut for Ecoscience leverer uafhængig, forskningsbaseret rådgivning til myndigheder og erhverv. Fundamentet for vores rådgivning er internationalt anerkendt forskning inden for natur og miljø.

Vi rådgiver nationalt, internationalt og i samarbejde med private virksomheder. Gennem vores rådgivning til myndigheder giver vi et fagligt og videnskabeligt grundlag for politiske beslutninger om natur og miljø. Det sker blandt andet via AU's rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet og via vores arbejde for Grønlands Selvstyre.

Institut for Ecoscience er også en væsentlig partner for Miljø- og Fødevareministeriet, når det gælder overvågning af natur og havmiljø i Danmark. Fire fagdatacentre er placeret i instituttet og er med til at sikre, at Danmark overholder lovmæssige forpligtelser.

Nationalt Center for Energi og Miljø (DCE) bidrager til instituttets rådgivning og overvågning gennem koordinering, kvalitetssikring og formidling. Centeret yder i tillæg strategisk og juridisk støtte til projekterne.

Fagdatacentrenes opgaver

Fagdatacentrene sikrer indsamling, lagring og kvalitetssikring af overvågningsdata på nationalt niveau. De indsamlede og lagrede data skal altid være til rådighed for alle involverede parter i overvågningen til brug ved nationale og internationale rapporteringer.

Fagdatacentrene varetager følgende opgaver under NOVANA:

  • Udvikler metoder for prøvetagning
  • Udarbejder tekniske anvisninger for prøvetagning og datalagring
  • Står for landsdækkende datalagring, kvalitetssikring af data og databehandling
  • Udarbejder landsdækkende faglig rapportering af delområder
  • Tilrettelægger interkalibreringer af prøvetagnings- og feltmetoder
  • Indgår i samarbejde med Naturstyrelsens faglige koordinationsgrupper