Aarhus Universitets segl

Undervisningsaktiviteter

Vores medarbejdere leverer forskningsbaseret undervisning (enten som ansvarlig eller som bidragsyder) på en rækker kurser hos andre institutter på Aarhus Universitet.

Det drejer sig primært om kurser hos Institut for Biologi, herunder kurserne:

  • Arthropodernes økologi
  • Eukaryoter - Zoologi
  • Ferske økosystemer
  • Forvaltning af akvatiske økosystemer
  • Forvaltning af dansk natur og miljø
  • Identifikation af dyr og planter i søer og vandløb

Desuden leveres der undervisning til følgende kurser hos Institut for Agroøkologi:

  • Biologisk bekæmpelse
  • Oplandsanalyse og -forvaltning
  • Restoration and Construction of Wetlands

Samt kurset Næringsstofomsætning og miljøstyring hos Institut for Fødevarer og kurset Vand og stofkredsløb hos Institut for Geoscience

Der foregår desuden vejledning af såvel master- som PhD-studerende inden for instituttets fagområder, ligesom der er tilknyttet internationale Post Doc’s til instituttet.