Aarhus Universitets segl

Faglige temaer og udvalgte projekter

Faglige styrkeområder

Instituttets økosystemtilgang afspejles i den overordnede opdeling på fire faglige styrkeområder, der også udgør rammen for sektionerne. Styrkeområderne er ikke skarpt adskilt, og der er stort overlap mellem dem, hvilket også afspejles i instituttets forskning. Disse fire styrkeområder er: Terrestrisk økologi, Ferskvandsøkologi, Marin økologi og Arktis. Sidstnævnte dækker både terrestriske, ferske og marine økosystemer, men har fokus på det geografiske område Arktis og især Grønland.

Tværgående forskningstemaer

På tværs af de 4 faglige styrkeområder arbejder instituttet med forskningstemaer eller -tilgange, der ofte deles eller er fælles for styrkeområderne.