Aarhus Universitets segl

Populationsøkologi

Anvendt planteøkologi

Der forskes i anvendt planteøkologi, hvor der lægges vægt på en statistisk robust beskrivelse af forskellige mål for planteabundans, fx plantedækning, og modellering af økologiske processer i plantesamfund, fx plantekonkurrence.

Vi ved, at ændringer i miljøet, fx klimaforandringer eller nedfald af atmosfærisk kvælstof, påvirker plantekonkurrencen og på længere sigt ændrer vegetationens artsammensætning. For at kunne regulere diverse påvirkninger af naturen på et oplyst grundlag er det vigtigt at kunne forudsige, hvordan naturen reagerer på disse påvirkninger, og vores forskning i plantekonkurrence er nødvendig for at kunne lave sådanne økologiske forudsigelser.

Enhver troværdig økologisk forudsigelse bør være ledsaget af en vurdering af vores usikkerhed, og ved at bruge avancerede statistiske metoder bestræber vi os på at kvantificere vores usikkerhed, samtidig med at vi forsker i at blive bedre til at lave forudsigelser og dermed reducere usikkerheden.