Aarhus Universitets segl

Novana - Vandmiljø og natur

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur

NOVANA er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Hvert år udarbejdes der en videnskabelig rapport for de marine områder i Danmark, der blandt andet dækker overvågningen af havpattedyr.

De nyeste NOVANA-publikationer findes på Det Marine Fagdatacenters hjemmeside, her findes også den seneste rapport fra det marine program, hvor resultaterne for havpattedyr kan ses..

Sæler går på land for at hvile, fælde deres pels og få unger. Overvågningen af sælerne foregår fra fly, hvor der tages billeder i høj kvalitet af sælernes hvilepladser fra luften. Sælerne tælles herefter på disse billeder. Overvågningen foregår dels i sælernes fældeperioder, hvor sælerne ligger meget på land for at skifte deres pels. Her vurderes bestandsstørrelsen og udviklingen. I sælernes yngleperioder fødes ungerne på hvilepladserne, og her vurderes den årlige ungeproduktion. Vores to sælarter, gråsæl og spættet sæl, har forskellige yngle- og fældeperioder, så sælovervågningen foregår over det meste af året.

Der lever 3 genetisk adskilte bestande af marsvin i danske farvande (1. Nordsøen/Skagerrak, 2. Bælthavet og 3. Østersøen), og de overvåges separat. Overvågningen har fokus på de 16 habitatområder udpeget for marsvin, men inkluderer også totaloptællingen af bestandene. I de fem habitatområder i Nordsøen og Skagerrak optælles marsvin således hver sommer fra fly. I seks habitatområder i de indre danske farvande udlægges akustiske lytteposter, der kan informere om variationer imellem sæsoner og år, og denne bestand optælles fra skib eller fly hvert sjette år. Farvandet omkring Bornholm (Østersøbestanden) overvåges ligeledes med akustiske lytteposter.