Aarhus Universitets segl

Biodiversitetssymposium

I 2011 startede Aarhus og Københavns Universiteter en tradition med afholdelse af et biodiversitetssymposium. Symposierne afholdes hvert andet år og har til formål at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning.

Det første symposium blev afholdt på Aarhus Universitet i 2011 med 280 deltagere, og ved biodiversitetssymposium i 2019, som Aarhus Universitet senest var vært for, var vi oppe på 400 deltagere. Senest afholdte symposium blev afholdt af Københavns Universitet.

Det 7. Biodiversitetssymposium afholdes på Aarhus Universitet (Stakladen og Aulaen) i 2024. Sæt kryds i kalenderen den 25-26/9 2024.

Key note speakers

Temaer til abstracts

 • Udviklingen i Danmarks biodiversitet
  • Den seneste status på Danmarks biodiversitet gennemgås i en række korte databaserede oplæg om udviklingen i artsgrupper og levesteder.
 • Naturgenopretning og rewilding
  • Der er øget fokus på naturlige processer i naturgenopretningen (herunder græsningsprojekter, hydrologiprojekter og urørt skov), men en mere dynamisk natur kan give udfordringer med målsætninger og monitering. Hvordan målsætter vi dynamisk natur og hvordan måler vi på naturlige processer?
 • Agerlandets biodiversitet og ny natur
  • Beyond blomsterstriber: Hvordan tilgodeser man biodiversiteten i agerlandet? Og hvordan genopretter man god natur fra pløjemark?
 • Synergi eller prioritering: Multifunktionalitet i klima, miljø og natur
  • Multifunktionalitet er i høj kurs og der er stort potentiale for mere natur i klima- og miljøprojekter, men kan det også blive til gode levesteder for truede arter? Og hvordan gør man?
 • Virksomhedsfinansieret natur
  • Krav til ESG-rapportering og CSR-direktivet har motiveret virksomheder til at investere i natur og biodiversitet. Virksomhederne er en ny, stor spiller ift. naturgenopretning. Vi ser nærmere på de gode eksempler på virksomhedsfinansierede naturprojekter og diskuterer certificering af biodiversitet.
 • Borgerinddragelse eller borgerunddragelse?
  • Hvordan sikrer vi ambitiøse biodiversitetsprojekter, hvis der samtidig skal indgås kompromis med hundeluftere og mountainbikere? Hvad har vi lært om borgerinddragelse af arbejdet med naturnationalparker? Er der behov for borgerUNDdragelse for at opnå strengt beskyttet natur?
 • Overvågningsmetoder
  • Droner, satellitter, kamerafælder, akustisk overvågning, miljø DNA, kunstig intelligens og nye muligheder for citizen science – er det bedre end den rutinerede feltbiolog? Og hvordan overvåger vi en dynamisk natur? Vi dykker ned i nye metoder til overvågning.
 • Marin biodiversitet
  • Bundtrawl, iltsvind og decimerede stenbiderbestande – havet har fyldt meget i medierne det sidste år. Men hvordan går det med havets biodiversitet? Vi lægger op til vidensdeling mellem marin og terrestrisk naturgenopretning.

Indsendelse af abstracts

 • Abstracts (max. 200 ord) skal sendes til biodiv2024@ecos.au.dk senest d. 1. august – med tydelig angivelse af temaet. Skriv venligst "Abstract" i emnefeltet. Herefter udvælges oplæg, og programmet offentliggøres.