Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse Adaptiv Naturforvaltning

Ét er at iværksætte en forvaltningsplan for en art eller et naturområde, et andet er at opnå det, man ønsker med en plan. Desværre ser vi for ofte, at planer løber ud i sandet. Adaptiv naturforvaltning er et værktøj, som kan bruges til at opnå en mere målrettet beskyttelse og forvaltning af arter og deres levesteder, få styr på om tiltagene virker og få aktørerne med i processen. På dette kursus vil du få en introduktion til begrebet, som kan sætte dig i stand til at bruge det i praktisk naturforvaltning.

Kursusbeskrivelse

Adaptiv forvaltning er en metodisk tilgang, som forvaltere kan anvende til at strukturere og gennemføre beslutningsprocesser i naturforvaltning. Det er meget anvendt i bl.a. nordamerikansk naturforvaltning; men er først nu ved at vinde indpas i europæisk sammenhæng. Med en adaptiv tilgang sikrer vi os, at problemstillinger, mål og valg af tiltag bliver formuleret klart og i samarbejde med de relevante aktører allerede i den indledende fase af et forløb, for eksempel forvaltning af et naturområde, hvor der er forskellige modstridende interesser, eller i spørgsmålet om forvaltning af en konfliktart. Undervejs i forløbet justeres tiltag på basis af en evaluering af forudsigelser og overvågning. På den måde lærer vi løbende af de positive såvel som negative resultater, vi opnår. Det giver skarpere og mere systematiske beslutninger og, ikke mindst, et større engagement hos de deltagende aktører.

På dette interaktive kursus gennemgår vi følgende emner i teori, gennem diskussioner og en række praktiske øvelser:

 • Hvorfor er det så svært at træffe beslutninger i naturforvaltning?
 • Elementer i en beslutningsproces
 • Formulering af problem og målsætninger
 • Analyse af alternative beslutninger og tiltag
 • Forudsigelse af konsekvenser af tiltag (modellering)
 • Tilrettelæggelse af systematisk opfølgning
 • Løsninger i enkle versus komplekse og konfliktfyldte sager
 • Håndtering af usikkerheder og risici
 • Dynamiske beslutninger: hvornår kan man med fordel anvende adaptiv forvaltning?
 • Engagement hos aktører, definition af roller og organisationsstruktur
 • Hvordan tilrettelægges en dialogproces?

Foreløbigt program

Dag 1

Formiddag

 • Kaffe/te med morgenbrød
 • Præsentation af deltagere og instruktører
 • Hvad er adaptiv forvaltning? – en introduktion (oplæg)
 • Hvorfor er naturforvaltning så svær? (gruppediskussion)

Frokost

 • Gennemgang af eksempler på basis af modtagne forslag fra deltagerne (gruppediskussion under vejledning)
 • Ingredienser i en startfase: aktører, roller, procesledelse (oplæg og diskussion i grupper)
 • Formulering af problem (oplæg og diskussion i grupper)
 • Eksempel på en adaptiv forvaltningsplan (oplæg, diskussion)

Middag

Dag 2

Formiddag

 • Målsætninger (oplæg, diskussion, gruppearbejde)
 • Mulige alternative handlinger (oplæg og diskussion)

Frokost

 • Den tekniske læringsproces – modelforudsigelser, overvågning, evaluering, justering (oplæg, gruppearbejde)
 • Håndtering af usikkerheder og risici (oplæg)
 • Dialogproces

Middag

Dag 3

Formiddag

 • Gennemgang og diskussion af gruppearbejder

Frokost

 • Hvornår er adaptiv forvaltning nyttig? (oplæg og diskussion)
 • Hvordan omsættes adaptiv forvaltning i praksis? (opsamlende diskussion)

Formål

Kurset giver deltagerne en introduktion til begrebet adaptiv forvaltning og værktøjer til at anvende metoden til at strukturere beslutningsprocesser i konkret naturforvaltning. Målet er, at deltagerne grundlæggende forstår begrebet, og hvordan det adskiller sig fra traditionel forvaltning, og at deltagerne får forudsætninger for at anvende adaptiv forvaltning i praksis.

Undervisningsform

Kurset vil bestå af en kombination af korte foredrag, gruppearbejde og diskussioner baseret på konkrete sager, så kursisterne får konkrete værktøjer til at kunne benytte adaptiv naturforvaltning i praksis. Vi opfordrer deltagerne til på forhånd at komme med forslag til casestudies inden for arts- eller naturforvaltning, således at vi kan give konkrete input til nogle af de projekter, I arbejder med.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med sagsbehandling, forvaltning eller rådgivning inden for naturforvaltning i den offentlige administration, konsulentvirksomheder eller interesseorganisationer.

Undervisere på dette kursus

Jesper Madsen, kursusansvarlig, professor, dr.scient., Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Hans forskningsområde er økologi og forvaltning af dyrearter, og han har de senere år fokuseret på udvikling af adaptiv forvaltning i dansk og europæisk naturforvaltning.

Hans Peter Hansen, seniorforsker, ph.d., Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Samfundsforsker med fokus på demokrati- og dialogprocesser inden for naturforvaltning, blandt andet i forhold til ulv og hjortevildt.

Kevin Kuhlmann Clausen, seniorforsker, ph.d., Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Hans forskningsområde er økologi og forvaltning af dyrearter, med fokus på arters krav til levesteder, populationsøkologi og adaptiv naturforvaltning.