Aarhus Universitets segl

Erhvervspostdoc

Hvad er en ErhvervsPostdoc?

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver. ErhvervsPostdoc’en er ansat på fuld tid i virksomheden, og projektet foregår i samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. ErhvervsPostdoc’en deler arbejdstiden mellem virksomheden og forskningsinstitutionen efter projektets behov.

Regler og retningslinjer

ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram og bidrager overordnet til at sikre Innovationsfondens formål om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om regler og retningslinjer for Erhvervsforskerprogrammet her:
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2953