Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Ecoscience handler på alle måder om liv. Vi underviser, rådgiver og forsker i liv, lige fra bakterier til hvaler, fra gener til økosystemer, og fra grundforskning til anvendt biologi i naturforvaltning og bioteknologi.

Institut for Ecoscience har i alt ca. 275 medarbejdere, hvoraf godt 100 arbejder i Roskilde, resterende på AU Campus i Aarhus. Der er fem sektioner i Roskilde, seks på Campus. Ud af de knapt 275 medarbejdere er knapt 200 fastansatte, godt 15 er ph.d.-studerende og knapt 20 postdoc og knapt 40 i andre former for tidsbegrænsede ansættelser.  Sammen har vi et spændende og inspirerende arbejds- og studieliv, og vi arbejder tæt sammen med forskere fra både danske og udenlandske institutioner.

Kort sagt er biologi et bredt og livligt fag, hvor det pibler frem med nye ideer. Hvis du efter at have læst om vores arbejde har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til en hvilken som helst af vores medarbejdere.

Historien om Ecoscience

1989:

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) bliver oprettet i 1989 ved en sammenlægning af Miljøstyrelsens laboratorier for havforurening, ferskvand, luftforurening, analytisk kemi og center for jordøkologi. Danmarks Miljøundersøgelser er den nationale miljøforskningsinstitution og en internationalt anerkendt kapacitet inden for strategisk forskning, overvågning og rådgivning. Danmarks Miljøundersøgelser er placeret tre steder i Danmark med hovedsæde ved Roskilde.

2007:

DMU bliver en del af Aarhus Universitet d. 1. januar 2007 og bliver en del af Det Naturvidenskabelige fakultet.

2011:

De fem forskergrupper fra det tidligere DMU i Silkeborg, Kalø og Roskilde fusionerer i marts 2011 med Biologisk Institut, og Institut for Bioscience bliver dannet. Samtidig overgår Danmarks Miljøundersøgelsers hidtidige tværgående koordinering af den samfundsrettede forskning og formidling på natur- og miljøområdet til et nyoprettet center ved Aarhus Universitet: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centeret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi og får sit faglige input blandt andet fra Institut for Bioscience.

Det Naturvidenskabelige Fakultet skifter navn til Science and Technology.

2014:

Aurora, instituttets nybyggede forskningsskib, bliver døbt og taget i brug den 25. april. Det multifunktionelle skib og dets topmoderne udstyr bliver også brugt i både forskning, overvågning, rådgivning og undervisning. I kursusfaget Marine Økosystemer kommer biologistuderende eksempelvis på seks dages sejlads med Aurora (Aurora administreres nu af https://bio.au.dk/

2017:

En større revision af biologiuddannelsen resulterer i en ny undervisningsstruktur, og instituttet udvikler nye kurser. På kandidatdelen vælger studerende mellem seks specialiseringer, som tager udgangspunkt i instituttets seks forskningsmæssige styrkeområder.

2018:

Instituttet opretter et alumnenetværk for tidligere studerende, medarbejdere (tidligere og nuværende) og kandidatstuderende. Den 5. april 2018 danner universitetets Aula og Vandrehal rammen om den allerførste Alumnedag med omkring 250 deltagere.

2020:

Fakultetet deles i to, hhv. Natural Sciences og Technical Sciences. Som en konsekvens af denne deling deles også instituttet i 2, hhv. Institut for Biologi, som kommer i Natural Sciences, og Institut for Bioscience, som nu hører til i Technical Sciences.

2021:

Den 1. oktober skifter instituttet navn til Institut for Ecoscience / Department of Ecoscience i forbindelse med udarbejdelsen af ny strategi.

2022:

Den 14. marts begyndte indflytning til Campus fra tjenestestederne i Kalø og Silkeborg. De to første sektioner fra Kalø flyttede ind i bygning 1110, og i juni flyttede første sektion inkl. deres laboratorier fra Silkeborg ind i 1120. De 3 sektioner i 1110 og 1120 er nu blevet til LAND-klyngen. Den 1. oktober afsluttedes indflytning med de sidste 3 sektioner fra Silkeborg, og de hører nu til i 1130 og 1131. Disse 3 sektioner kaldes nu VAND-klyngen.

AU Fotos ©

AU Roskilde