Aarhus Universitets segl

Forskning og rådgivning

Institut for Ecoscience har 190 fastansatte medarbejdere, og derudover har vi adskillige postdocs og ph.d.-studerende fordelt i 11 sektioner på tværs af vore to tjenestesteder: Roskilde på Sjælland og Aarhus i Jylland.

Instituttets forskningsområder dækker de fleste områder inden for biologi og økologi, og dækker alle de biologiske niveauer fra genetik, fysiologiske processer, individer, populationer og arter til hele økosystemer. Strategisk og anvendt forskning udgør en stor del af forskningsaktiviteterne på Institut for Ecoscience. Rent geografisk udfører instituttet forskning i områder, der breder sig fra troperne til polerne, men med størst fokus på danske forhold.

Instituttet har en kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet og myndighederne i Grønland om at være nationale rådgivere i miljøspørgsmål. Instituttets forskning, rådgivning og undervisning er forgrenede i stærke og aktive forskningsgrupper. Flere af instituttets forskningsgrupper hører til blandt den absolutte verdenselite inden for deres forskningsområde og har stærke internationale netværk. Mange grupper har en stærk position inden for forskningsbaseret rådgivning og miljøovervågning.

Instituttet har en stærk infrastruktur, der understøtter forsknings-, rådgivnings- og undervisningsaktiviteter. Vi har veludstyrede forskningslaboratorier og vækstfaciliteter, algedyrkningsanlæg i forbindelse med Kattegatcentret, forsøgsmarker og drivhuse samt vandløbs- og sø-mesokosmosfaciliteter. Derudover driver Institut for Ecoscience forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland.

Instituttet vedligeholder store nationale miljødatabaser med overvågningsdata for ferskvands-, hav- og landområder, hvilket er en unik styrke for instituttet i forbindelse med forskning, rådgivning, undervisning og talentudvikling.