Aarhus Universitets segl

ErhvervsPhD

Hvad er en ErhvervsPhD?

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet på et universitet. Den studerende deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet og bruger al arbejdstid begge steder på projektet og uddannelsen.

Regler og retningslinjer

ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram og bidrager overordnet til at sikre Innovationsfondens formål om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om regler og retningslinjer for Erhvervsforskerprogrammet her:
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Til studerende:

Kan jeg lave en ErhvervsPhD?

Innovationsfonden har forskellige kriterier for optagelse som ErhvervsPhD-studerende, herunder karaktergennemsnit og karakter for speciale/afgangsprojekt. Læs nærmere i deres retningslinjer: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

GSTS (ph.d.-skolen på Technical Sciences – Graduate School of Technical Sciences) har forskellige kriterier for optagelse som ph.d.-studerende, og disse gælder også for ErhvervsPhD-studerende. Læs nærmere på GSTS’ hjemmeside: https://phd.tech.au.dk/for-applicants/

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan læse mere om ErhvervsPhD-ordningen her:

Innovationsfonden: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

GSTS: https://phd.tech.au.dk/programmes/

Du kan tage kontakt til en potentiel vejleder på instituttet, det kan fx være din tidligere specialevejleder, en vejleder der arbejder inden for et bestemt forskningsområde eller en vejleder, der tidligere har haft ErhvervsPhD-studerende, og undersøge om vedkommende er interesseret i at få en ErhvervsPhD-studerende.

Du kan tage kontakt til en virksomhed, der arbejder inden for det område, du synes er interessant og undersøge, om virksomheden er interesseret i en ErhvervsPhD.

Hvem kan være min vejleder?

En ErhvervsPhD-studerende har mindst 3 vejledere. En vejleder på universitetet, som skal være fastansat og minimum på lektor- eller seniorforskerniveau, og henholdsvis en vejleder og en medvejleder i virksomheden. Derudover kan der tilknyttes yderligere medvejledere til projektet, hvis det giver faglig mening. Det er vejlederen på universitetet, der er hovedvejleder og har det formelle ansvar for projektet.

Hvordan finder jeg en vejleder?

Du kan tage kontakt til en potentiel vejleder på instituttet, det kan fx være:

 • Din tidligere specialevejleder
 • En vejleder der arbejder inden for et bestemt forskningsområde, du finder interessant, eller
 • En vejleder du ved tidligere har haft ErhvervsPhD-studerende og undersøge, om vedkommende er interesseret i en ErhvervsPhD.

Hvordan finder jeg en virksomhed?

Der er flere muligheder:

 • En potentiel vejleder kan have kontakter til interesserede virksomheder
 • Du kan selv henvende dig til en virksomhed

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Virksomheden skal ansøge Innovationsfonden, og du skal ansøge GSTS om optagelse som ErhvervsPhD: https://phd.tech.au.dk/for-applicants/

Ansøgningsfrister ved Innovationsfonden: Innovationsfonden annoncerer løbende hvert år, hvornår ansøgningsfristerne for det følgende år vil være. Se nærmere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955 

Ansøgningsfrister ved GSTS: Fire faste ansøgningsfrister om året:  1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Før virksomheden kan ansøge Innovationsfonden, skal ErhvervsPhD-kandidaten have ansøgt GSTS og fået en betinget godkendelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, så ansøgningsprocessen kan blive koordineret bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSTS: https://phd.tech.au.dk/programmes/

Kort om kontraktprocessen

Når ErhvervsPhD-projektet er blevet godkendt, hjælper GSTS med at få formalia på plads. Der skal desuden udarbejdes en kontrakt mellem AU og virksomheden, og det kan AU Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel hjælpe med. GSTS giver besked herom.

Til virksomheden:

Hvordan finder jeg en egnet kandidat – opfordre til at blive en del af et erhvervsprojekt

Når du skal finde en kandidat, er der flere forskellige måder, du kan gøre det på.

Det kan være:

 • En medarbejder der allerede er ansat i virksomheden
 • Gennem netværk på instituttet, fx kan universitetsvejlederen have kontakt til en egnet kandidat
 • Ved at annoncere via instituttets LinkedIn profil. Start en "post" på jeres egen LinkedIn profil og "tag" instituttet (@Institut for Ecoscience), og vi vil "like" det via vores LinkedIn profil, så det også dukker op hos os.
 • Ved at annoncere i Innovationsfondens LinkedIn-gruppe: https://www.linkedin.com/groups/3828085/profile

Hvordan kommer jeg i kontakt med universitetet?

Der er flere mulige indgange:

 • Ved at tage kontakt til instituttets videnskabelige koordinator, Rikke Meyer

Hvordan finder jeg en vejleder?

Der er flere mulige indgange:

 • Gennem netværk på instituttet og forskere du allerede har kontakt til
 • Ved at tage kontakt til instituttets videnskabelige koordinator, Rikke Meyer

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Virksomheden skal ansøge Innovationsfonden gennem E-grant. Læs nærmere i Innovationsfondens retningslinjer – både om hvordan man søger, og om hvordan ansøgningen vurderes: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

ErhvervsPhD-kandidaten skal ansøge GSTS om optagelse som ErhvervsPhD: https://talent.au.dk/phd/scienceandtechnology/application-guide/

Ansøgningsfrister ved Innovationsfonden: Innovationsfonden annoncerer løbende hvert år, hvornår ansøgningsfristerne for det følgende år vil være. Se nærmere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Ansøgningsfrister ved GSTS: Fire faste ansøgningsfrister om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Før virksomheden kan ansøge Innovationsfonden, skal ErhvervsPhD-kandidaten have ansøgt GSTS og fået en betinget godkendelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, så ansøgningsprocessen kan blive koordineret bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSTS: https://phd.tech.au.dk/programmes/ecoscience/

Hvad er tilskuddet til ErhvervsPhD/Regler og retningslinjer?

Innovationsfonden finansierer en del af virksomhedens udgifter til den ErhvervsPhD-studerendes løn og rejseaktivitet samt til universitetets udgifter til projektet.

For senest opdaterede tilskud og retningslinjer se Innovationsfondens retningslinjer: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Til forskerne:

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan læse mere om ErhvervsPhD-ordningen her:

Innovationsfonden: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

GSTS: http://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/SciTech/Erhvervs_ph.d/AU-folder_Erhvervsforsker_-_eng_version.pdf og http://talent.au.dk/phd/scienceandtechnology/industrial-phd-programme/ 

Du kan tage kontakt til en virksomhed, der arbejder inden for det område, du synes er interessant og undersøge, om virksomheden er interesseret i en ErhvervsPhD.

Du kan tage kontakt til en potentiel ErhvervsPhD-kandidat.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSTS: scitech.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Hvordan finder jeg en virksomhed?

Der er flere mulige indgange. Du kan fx:

 • Bruge dit netværk og de kontakter til virksomheder, du eventuelt allerede måtte have
 • Kontakte nogle af dine tidligere studerende, som har fået arbejde i virksomheder, der kunne være   interessante at lave en ErhvervsPhD med
 • Kontakte en virksomhed direkte.

Hvordan finder jeg en studerende?

Der er flere mulige indgange. Du kan fx:

 • Bruge dit netværk og undersøge, om der kunne være en potentiel ErhvervsPhD-studerende
 • Kontakte nogle af dine tidligere studerende, som har fået arbejde i virksomheder, der kunne være interessante at lave en ErhvervsPhD med
 • Kontakte nogle af dine nuværende specialestuderende
 • Hvis du allerede har aftalt med en virksomhed, at I vil ansøge Innovationsfonden, kan du annoncere efter en ErhvervsPhD-kandidat via ”Calls on Specific projects”ved GSTS. Kontakt GSTS herom.

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Virksomheden skal ansøge Innovationsfonden gennem E-grant. Læs nærmere i Innovationsfondens retningslinjer – både om hvordan man søger, og om hvordan ansøgningen vurderes: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

ErhvervsPhD-kandidaten skal ansøge GSTS om optagelse som ErhvervsPhD: http://talent.au.dk/phd/scienceandtechnology/application-guide/

Ansøgningsfrister ved Innovationsfonden: Innovationsfonden annoncerer løbende hvert år, hvornår ansøgningsfristerne for det følgende år vil være. Se nærmere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Ansøgningsfrister ved GSTS: Fire faste ansøgningsfrister om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Før virksomheden kan ansøge Innovationsfonden, skal ErhvervsPhD-kandidaten have ansøgt GSTS og fået en betinget godkendelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, så ansøgningsprocessen kan blive koordineret bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GTS: http://scitech.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Folder om ErhvervsPhD

Generel information om ordningen fra AU: http://scitech.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Hvad er der af tilskud?

Innovationsfonden finansierer en del af virksomhedens udgifter til den ErhvervsPhD-studerendes løn og rejseaktivitet samt til universitetets udgifter til projektet.

P.t. (august 2018) finansierer Innovationsfonden op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år. Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes:

 • Rejser (og projektrelevante konferencer i ind- og udland samt udlandsophold)
 • Deltagelse i ph.d.-kurser der giver ECTS-point, og som ikke udbydes på værtsuniversitetet.

Samtidig finansierer Innovationsfonden 360.000 kr. til universitetet, hvoraf noget af tilskuddet går til overhead til instituttet og som bidrag til GSTS (fx til betaling af udgifter i forbindelse med forsvar, kvalifikationseksamen og generiske ph.d.-kurser). Læs mere om fordeling af tilskuddet til universitetet her: https://phd.scitech.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/ST/Quick_guides/erhvervs_ph.d/Quick_Guide_to_the_Industrial_PhD_-_supervisors_-_final_vers10.pdf

For senest opdaterede tilskud fra Innovationsfonden se deres retningslinjer her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Kontaktperson på AU

Ved spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSTS: http://scitech.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Regler og retningslinjer: Innovationsfonden

Læs nærmere på Innovationsfondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955