Aarhus Universitets segl

Biodiversitetssymposiet 2019

Aarhus Universitet og programkomitéen afholdt til det femte biodiversitetssymposium i Aarhus den 22.-23. januar 2019

 

I 2011 startede Aarhus og Københavns Universiteter en tradition med afholdelse af et biodiversitetssymposium hvert andet år. Symposierne har til formål at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning. Det første symposium blev afholdt på Aarhus Universitet i 2011 med 280 deltagere, og ved dette års symposium (5.) biodiversitetssymposium i 2019, som Aarhus Universitet var vært ved, var vi oppe på 400 deltagere.

Der var nedsat en programkomite med medlemmer fra de to universiteter, de naturhistoriske museer, kommunerne og Naturstyrelsen. Komiteen identificerede de 9 faglige temaer, og program, oplæg og diverse abstracts ses på denne side.