Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biodiversitetssymposiet 2015

BIODIVERSITETSSYMPOSIET 2015

  • Se program og frigivne præsentationer

Aarhus Universitet og programkomitéen afholdt det tredje biodiversitetssymposium i Aarhus den 28.-29. januar 2015

I 2011 startede Aarhus og Københavns Universiteter en tradition med afholdelse af et biodiversitetssymposium hvert andet år. Symposierne har til formål at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning. Det første symposium blev afholdt på Aarhus Universitet i 2011 med 280 deltagere og Københavns Universitet gentog successen i 2013 med 300 deltagere. 

Ved dette tredje biodiversitetssymposium var der nedsat en programkomité med medlemmer fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, de naturhistoriske museer, kommunerne og Naturstyrelsen. Komitéen identificerede 8 faglige temaer, der var i fokus på Biodiversitetssymposiet 2015. Temaerne rettede fokus på planlægning, forvaltning, forståelse, inddragelse og forandring.

Program og frigivne præsentationer for symposiet findes her.

Biodiversitetssymposiet 2015 var sponsoreret af: