Aarhus Universitets segl

Udredning af drivkræfterne bag lattergasemissioner fra vandløb (DrivNOS)

Objectives

Lattergasudledning fra vandløb er en betydelig, men overset kilde på trods af, at lattergas er 330 gange mere effektiv som drivhusgas end kuldioxid. En stor andel af lattergasudledningen fra vandløb stammer fra det kvælstof, der tilføres markerne i form af gødning. Når kvælstof udvaskes fra markernes rodzone og bevæger sig mod vandløbet, bliver en del af kvælstoffet omdannet til lattergas undervejs. Mekanismerne bag denne omdannelse er ikke fuldt ud belyst, men tidligere undersøgelser har vist, at jordens karakteristika, såsom jernindhold og pH, har betydning for omdannelsen. Formålet med projektet DrivNos er at blotlægge de faktorer, der styrer udledningen af lattergas fra vandløb, og vurdere, om der er en forøget risiko for lattergasudledning fra vandløb, der modtager vand fra jorde med højt jernindhold og lav pH, som det er tilfældet i Vestjylland.

Projektet vil skabe den viden, der er nødvendig for udviklingen af nye virkemidler, forbedre lattergas-modeller og -opgørelser, og reducere landbrugets samlede kulstofaftryk.