Aarhus Universitets segl

UrbanBioScore – biodiversitet i byer

Hvad finder du her?

På denne hjemmeside finder du link til værktøjer til arbejde med biodiversitet i byer. Århus Universitet har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en metode til registrering af indikatorer for biodiversitet i byer, som er beskrevet i rapporten. Derudover finder du link til bynatur.app, der er udviklet til at lette dataindsamlingen, du finder desuden feltskemaer til manuel dataregistrering. I løbet af 2024 vil UrbanBioScore blive udviklet til en score, der ud fra data indsamlet med app eller skemaer, giver en samlet vurdering (UrbanBioScore) af biodiversiteten på den registrerede lokalitet. 

Registrering af indikatorer for biodiversitet i byer

Metode skal sikre en ensartet og reproducerbar indsamling af data for biodiversitet i byer, som kan blive en national standard. Formålet er at registrere og dokumentere indikatorer for biodiversitet i byer. Disse data vil danne udgangspunkt for en efterfølgende vurdering og scoring af biodiversiteten i de kortlagte habitater. Metoden er udviklet således, at den er enkel at anvende og samtidig giver et tilstrækkeligt nuanceret billede af biodiversiteten. Metoden henvender sig til primært til professionelle, der arbejder med monitering, forvaltning, planlægning og/eller udvikling af byens natur. Grundejere, myndigheder, rådgivere m.v. kan bruge metoden til at få overblik over status for biodiversitet og til at dokumentere, i hvilken udstrækning et projekt lever op til standarder og målsætning for biodiversitet.

Metoden er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience, i samarbejde med ph.d. i vegetationsøkologi Kristine Kjørup Rasmussen samt en følgegruppe bestående af fagpersoner inden for bynatur fra: COWI, Habitats, Futurista, Natur 360, Niras, Rambøll, Rådet for bæredygtigt byggeri, SLA, Sted arkitekter og WSP. Udviklingen er finansielt støttet af ConTech Lab.