Aarhus Universitets segl

Den Danske Rødliste

Den Danske Rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.900 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er – gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske natur. For mange arter rummer Den Danske Rødliste også information om levesteder, trends, historik mm. Nedenfor finder du fire indgange til rødlisten: (1) Sammenfatning for alle vurderinger, (2) sammenfatning for hver af de 35 artsgrupper, (3) indgang til at se og downloade vurderingerne med søgemulighed, hvis du ønsker kun at se vurderinger af bestemte arter. og (4) information om rødlistens metoder og kategorier.


Sammenfatning for alle arter

Her finder du oversigter og beskrivelse af den overordnede status for den danske natur. Du kan bl.a. læse om de overordnede resultater i Den Danske Rødliste og finde diagrammer, der viser fordelingen af arterne på de forskellige rødlistekategorier, ændringer i arternes truethed siden sidste vurdering og beskrivelser af arternes levesteder.


Sammenfatning for hver artsgruppe

Her finder du beskrivelser og oversigter for de 35 forskellige artsgrupper, der er vurderede i Den Danske Rødliste. For hver artsgruppe beskrives status, og der vises diagrammer over arternes fordeling på rødlistekategorierne med mulighed for at sammenligne med andre artsgrupper.


Søgemulighed

Her kan du søge på enkelte arter, eller du kan benytte de mange filtre til at fremsøge præcis de arter, du ønsker at se vurderinger for. Du har også mulighed for at eksportere de fremsøgte vurderinger til en fil, som kan downloades og åbnes lokalt på din egen computer.


Information om rødlisten

Her finder du information om, hvad en rødliste er, beskrivelser af de forskellige rødlistekategorier og nøglebegreber, hvad rødlisten indeholder, og hvordan man arbejder med rødlistevurderinger i Danmark.