Aarhus Universitets segl

Havvindmøller er et vigtigt element i den grønne omstilling. Med politiske aftaler om en markant forøgelse af antallet af havvindmøller vil der skulle bygges markant flere nye havvindmølleparker. Det er afgørende, at denne udvikling ikke sker på bekostning af naturen og biodiversiteten. Der er derfor behov for dataindsamling, som kan bruges til miljøvurderingerne forud for konstruktionen af havvindmølleparkerne. Center for Green Transition and Marine Ecology (GTM) er dannet for at bidrage med dette.

De projekter, der ligger under GTM, skal belyse og afdække nogle af de vigtigste problemstillinger i forhold til den samlede udbygning af havvind. Det er desuden afgørende, at de kumulative effekter på naturen belyses, og GTM skal bidrage til udarbejdelsen af mere samlede og overordnede vurderinger af effekter, som kan anvendes til at pege på problemstillinger og afværgetiltag, så der sikres størst mulig hensyntagen til natur- og miljøforhold.

Center for Green Transition and Marine Ecology samler følgende store projekter:

Kontakt centret

Centerleder

Bannerfoto: Vindmøller i Nordsøen
Fotograf: Signe Sveegaard ©