Aarhus Universitets segl

Samarbejde

Center for Green Transition and Marine Ecology er etableret ifm. større projekter i Nordsøen og de danske farvande med udgangspunkt i at belyse og afdække nogle af de vigtigste problemstillinger i forhold til den samlede udbygning af havvind. Centeret samler de samarbejdspartnere der bidrager til og formidler forskningen inden for marine miljøvurderinger omfattende flagermus, fugle, havpattedyr, fisk, bundflora og -fauna samt vind og hydrodynamiske forhold i de danske farvande.