Aarhus Universitets segl

Projekter

Center for Green Transition and Marine Ecology arbejder på at give afklaringer og materiale til nærmere miljøvurderinger inden opførelsen af havvindmølleparker. Vi er blandt andet involveret i følgende store projekter:

De underliggende projektsider bringer løbende information om forskningsresultater, der er relevante og aktuelle for udbygningen af havvind.

Energiø Nordsøen

Danmark bliver det første land i verden til at udvikle to energiøer med en kapacitet, der tager højde for en nettilslutning på i alt 5 GW havvind. En af øerne skal ligge i Nordsøen med en installeret kapacitet på 3 GW havvind omkring øen. Øen kan skaleres yderligere op og give mulighed for en nettilslutning på op til 10 GW havvind. Projektnavnet er ”Energiø Nordsøen”, og øen forventes at være i fuld drift i 2033.

Screening af havvindspotentiale i danske farvande

Strategisk screening og vurdering af havvindpotentialet for det samlede danske havareal samt miljøkortlægning og miljøvurdering af storskala udbygning af havvind i Danmark.

Nordsø I havvindmøllepark

Nordsøen I-projektet vil gennemføre offshore-undersøgelser af fugle, flagermus og havpattedyr i et specifikt område af Nordsøen.

OLAMUR

Projektet ’Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use scenario Realisation’ vil vise og fremme ’multi-use’ lavtropisk akvakultur (MU-LTA) ved både lav og høj salinitet i offshore-farvande, samle state-of-the-art praksisser i MU-LTA og hos vigtige industripartnere, opnå mindst TRL7 og bane vejen for en fiske- og skaldyrsindustri med lav miljø- og kulstofpåvirkning.

PrePARED

Predators and Prey Around Renewable Energy Developments er et samarbejdsprojekt, finansieret af Offshore Wind Evidence & Change-programmet og Crown Estate Scotland. Det vil sideløbende undersøge rovdyr (havfugle og havpattedyr) og byttedyrs (fisk) udbredelse og adfærd i og omkring havvindmølleparker, hvilket giver kritisk indsigt i kumulative effekter fra storskala-udvikling for nøglearter.

WIN@sea

WInd Energy and Nature-based solutions integrated at sea skal kortlægge dyre- og plantelivet på møller og erosionsbeskyttelse ved vindmøllerne på Kriegers Flak og sammenligne med dyre- og plantelivet på naturlige rev i området for at undersøge, hvordan havvindmøllerne påvirker biodiversiteten.

SMART TANG

SMART farm koncept til opskalering af tangproduktion vil bringe dansk produceret sukkertang i spil som en skalerbar, grøn løsning til at producere en attraktiv bioresource, og samtidig forbedre havmiljø og klima. Vi vil reducere produktionsomkostningerne markant, og bringe dyrkning af sukkertang i Danmark op i en skala og kvalitet, der er rentabel, og gør det attraktivt for danske foder- og fødevarevirksomheder at bruge den lokale sukkertang fremfor importeret tang.