Aarhus Universitets segl

EOS - Environment & Oil Spill Response

Analyseværktøj til olieudslip

EOS er en skrivebordsanalyse, der er baseret på olieudslipsscenarier og den eksisterende viden om biodiversitet og miljø i det område, som analysen udføres for.

Ved at bruge EOS-værktøjet, kan beslutninger om inddragelse af mekanisk opsamling af olie, in situ-afbrænding og kemiske dispergeringsmidler i nationale beredskabsplaner for oliespildsbekæmpelse understøttes. Derudover kan de resultater, der opnås ved brug af EOS-værktøjet, anvendes til etablering af samarbejde og aftaler på tværs af grænser i forhold til oliespildsbekæmpelse og -beredskab. 

EOS-værktøjet er baseret på et Excel-regneark med referencer til forklarende bokse i EOS-håndbogen. 

EOS-værktøjet kan downloades gratis. Vi tilbyder dog også at gennemføre en EOS-analyse for et bestemt område. Kontakt os for mere information og aftale.

EOS-analysen gennemgår 5 trin for hver af oliespildsbekæmpelsesmetoderne for hver sæson:

1. Indsamling af grundlæggende miljødata og -oplysninger for analyseområdet
2. Beregninger baseret på grundlæggende data og modelleringsresultater for olieudslip
3. Scorer og indeksberegninger
4. Beslutningstræer for hver oliespildsbekæmpelsesmetode
5. Fortolkning og formidling af EOS-resultater

Kontakt

Susse Wegeberg , Seniorrådgiver , Arctic Research Centre

Janne Fritt-Rasmussen , Seniorforsker , Institut for Ecoscience - Arktisk miljø
Kim Gustavson , Seniorforsker , Institut for Ecoscience - Arktisk miljø

Værktøjet er udviklet under EU H2020 GRACE-tilskud nr. 679266

Yderligere oplysninger om EU H2020 GRACE-projektet kan findes her