Aarhus Universitets segl

Olie og miljø i Grønland

Olieefterforskning og -udvinding kan påvirke miljøet negativt på mange måder, men det er muligt at begrænse og forebygge påvirkninger fra de forskellige aktiviteter.

Vores opgave som rådgiver for det grønlandske selvstyre er at rådgive om hvilke miljøeffekter, aktiviteterne medfører, og hvordan aktiviteterne kan udføres, så miljøet bliver påvirket så lidt som muligt af olieefterforskningen.

Olieefterforskning og dens miljøproblemer beskrives under menuerne Olieefterforskning i Grønland og Miljøpåvirkninger fra olieefterforskningen og -udvindingRådgivningen beskrives her.

Rådgivningen er forskningsbaseret, og en del af den forskning, der udføres i den forbindelse, beskrives her. Desuden varetager vi et center for de miljø- og naturdata, der indsamles både i forbindelse med forskningen og af de selskaber, der opererer i Grønland. Læs mere om datacenteret for natur og miljø.