Aarhus Universitets segl

Oil spill sensitivity atlas

Blandt de særlige opgaver, som vi har udført i forbindelse med olieefterforskningen i Grønland, er udarbejdelsen af et atlas over kyster og havområder, der er sårbare over for oliespild. Dette atlas indgår i oliespildsberedskabet og skal bruges til at prioritere og målrette bekæmpelsen af olie i tilfælde af oliespild.

Kortlægningen omfatter fem regioner (figur 1), der dækker hele det vestgrønlandske område, og de enkelte sektioner opdateres, når der foreligger ny viden:

Vi er desuden ansvarlige sammen med Grønlands Naturinstitut for et center for natur- og miljødata i forbindelse med olieefterforskning.