Aarhus Universitets segl

Forskning

Den forskning, der udføres af Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut i forbindelse med olierådgivningen, tager udgangspunkt i de strategiske miljøvurderingers afsnit om manglende viden.

Formålet er at tilvejebringe eksakt viden for at kunne miljøregulere og planlægge olieaktiviteterne så præcist som muligt. Jo mere viden, desto mindre behov for at benytte forsigtighedsprincippet ved regulering. Desuden indgår den nye viden som baggrundsviden (”baseline”) fx når fremtidige påvirkninger på miljøet skal vurderes.

I forbindelse med miljørådgivning på olieområdet er effekter af oliespild væsentlige og forskningen her har fokuseret på:

  • Kortlægning af følsomme forekomster af vigtige organismer
  • Identifikation af kritiske områder og perioder for fugle og havpattedyr
  • Forståelse af økosystemsammenhænge for at kunne identificere komponenter, der er særligt følsomme over for oliespild
  • Afbrændingsprodukters giftighed og deres effekter i miljøet
  • Giftighed af komponenter fra dispergering af olie
  • Testdyrs egnethed som indikatorer under arktiske forhold

I forbindelse med seismiske undersøgelser er der foretaget studier af støjudbredelsen.

Eksempler på Aarhus Universitets forskning i relation til olieefterforskning kan læses her:

Eksempler på Grønlands Naturinstituts forskning i relation til olieefterforskning kan ses her: