Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Olieefterforskning i Grønland

I perioden 1975 til 2011 blev der gennemført 15 efterforskningsboringer efter olie i Grønland: 14 i havet vest for Grønland og en enkelt på land på Nuussuaq-halvøen. Efterforskning ved hjælp af geofysiske metoder (primært seismiske undersøgelser) har dog fundet sted siden 1969. De seismiske undersøgelser er hovedsageligt foretaget til havs med en enkelt undtagelse i Østgrønland, hvor der i 1990'erne blev gennemført seismiske undersøgelser i landområdet Jameson Land.

Ingen af boringerne resulterede i kommercielle fund af olie eller gas, men efterforskningen (seismiske undersøgelser) fortsatte i de følgende år. I 2014 var der 22 aktive licensblokke på havet ud for Vestgrønland spredt langs hele kysten mellem Kap Farvel og Melville Bugt, og på havet ud for Nordøstgrønland var der 5 aktive blokke. Disse er nu alle tilbageleveret (2019).

Interessen for at lede efter olie i Grønland er siden 2015 dalet, og i dag (2020) er der kun tre aktive licensblokke på land i Jameson Land, og en på havet ud for Vestgrønland.

Selvom de geofysiske undersøgelser viser, at mange steder ser lovende ud, og der flere steder er konstateret udsivning af olie, så er der endnu ikke gjort egentlige fund.