Aarhus Universitets segl

Olieefterforskning i Grønland

I perioden 1975 til 2011 blev der gennemført 15 efterforskningsboringer efter olie i Grønland: 14 i havet vest for Grønland og en enkelt på land på Nuussuaq-halvøen. Efterforskning ved hjælp af geofysiske metoder (primært seismiske undersøgelser) har dog fundet sted siden 1969. De seismiske undersøgelser er hovedsageligt foretaget til havs med en enkelt undtagelse i Østgrønland, hvor der i 1990'erne blev gennemført seismiske undersøgelser i landområdet Jameson Land.

Ingen af boringerne resulterede i kommercielle fund af olie eller gas, men efterforskningen (seismiske undersøgelser) fortsatte i de følgende år. I 2014 var der 22 aktive licensblokke på havet ud for Vestgrønland spredt langs hele kysten mellem Kap Farvel og Melville Bugt, og på havet ud for Nordøstgrønland var der fem aktive blokke.

På trods af at de geofysiske undersøgelser påviste lovende strukturer i undergrunden, og at der flere steder siver olie ud fra undergrunden, dalede interessen for at lede efter olie i Grønland efter 2015. I 2020 var der således kun fire aktive licensblokke tilbage; tre på land i Jameson Land samt en på havet ud for Vestgrønland. Sidstnævnte er i 2022 under tilbagelevering.

I 2021, besluttede Naalakkersuisut (den grønlandske regering) at opgive den vedtagne strategi om olie- og gasefterforskning og satte hermed et stop for tildeling af nye efterforskningstilladelser og dermed fremtidig olieefterforskning i Grønland.