Aarhus Universitets segl

Forum om marin bundfauna og -flora

Hos Ecoscience ses på arter i mange sammenhænge. Vi registrerer bl.a. arter på stenrev og på den bløde bund. Den dominerende del af arter vi registrerer her, er makroalger, havbørsteorme, muslinger, snegle, pighuder, krebsdyr, polypdyr og søanemoner.

Foruden egne undersøgelser understøtter vi også artsbestemmelsen i forbindelse med det marine NOVANA program, der udføres af Miljøstyrelsen.

Denne side er oprindeligt tænkt som en fælles platform for udveksling af artikler og notater vedrørende nye artsregistreringer, samt link til arbejdsdokumenter, der understøtter artsbestemmelsen.

Senest er dokumenter vedr. gastropoda (snegle) og echinodermata (pighude) blevet opdateret.

Kontakt

Forskellige artikler om emnet

Heteromysis formosa en ny myside (Crustacea, krebsdyr) for Danmark

Ole Gorm Norden Andersen, Steffen Lundsteen og Marie-Louise Worsøe Maarup (2016).

Mysiden Heteromysis formosa Smith, 1873, en krebsdyrart, står for indeværende ikke i det danske artsregister Allearter.dk (per 25.03.2016). Den er imidlertid fundet i danske farvande i 2012 og igen i 2015. Begge fund er fra den nordlige del af Kattegat.

Fuld tekst som PDF

Coccotylus brodiei, C. truncatus and other Phyllophoraceae (Rhodophyta) in Danish waters

Steffen Lundsteen and Ruth Nielsen. (Received 07-12-2015).

Specimens of Coccotylus brodiei and C. truncatus from Danish waters are presented with a reappraisal of how to distinguish them. An identification key for Phyllophoraceae as they occur in Danish waters is included. Specimens previously referred to as Phyllophora brodiei f. concatenata, P.brodiei f. filiformis, P.brodiei f. stellata and P.brodiei f. ligulata are considered to belong in Coccotylus brodiei.

Fuld tekst som PDF

Om artsbestemmelse af dyr fra jævnbund og blandet bund i danske farvande

Steffen Lundsteen og Ole Gorm Norden Andersen. (Indgået d. 11-09-2014).

Gennemgang og lister af noget litteratur til bestemmelse af dyr fra den marine jævnbund og blandede bund i danske farvande. Forslag til taksonomisk notation ved indskrivning af bestemmelsesresultater herunder i databaser. Nogle arter, der kan give problemer ved bestemmelse, nævnes eller diskuteres, især flere arter muslinger.

Fuld tekst som PDF

Arbejdsdokumenter

Porifera (havsvampe)
(10 arter)
Lundsteen, S

Hydrozoa (hydroider)
(20 arter)
Lundsteen, S

Polychaeta (havbørsteorme)
(Ca. 100 arter)
Maarup, M-L.W

Gastropoda (snegle)
(29 arter)
Maarup, M-L.W

Bivalvia (muslinger)
(44 arter)
Maarup, M-L.W

Bryozoa (mosdyr) og Entroprocta
(22 arter)
Lundsteen, S

Echinodermata (pighude)
(16 arter)
Maarup, M-L.W

Arkiv

Copyright

Indlægs indhold er copyright beskyttet og kan bruges privat; men må ikke mangfoldiggøres uden tilladelse fra de pågældende forfattere og udgivelsesinstitutionen.

Billeder på denne side: Helle Buur ©