Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for ferskvand

Overvågning af søer og vandløb i NOVANA

Fagdatacentret er organisatorisk placeret i Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for områderne vandløb, søer og stoftransport.

Fagdatacentrets hjemmeside indeholder informationer af relevans for overvågningen af søer og vandløb og er primært rettet mod Miljøstyrelsen og andre aktører i NOVANA.

Gældende tekniske anvisninger

Vi anbefaler, at du bookmarker denne side og ikke den enkelte anvisning, som findes herunder, da anvisningerne bliver fornyet med mellemrum.

For NOVANA 2004-2010 se Arkiv.

Vandløb

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

Datatekniske anvisninger er under flytning til ny placering hos MST - se de enkelte delprogrammer (findes nederst på siden - og dernæst links til datatekniske anvisninger igen nederst på respektive side).

Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
C.F. Møllers Allé 8, 8000 Aarhus C
8715 0000 - dce@au.dk

Søer

Interkalibreringsnotater

Programbeskrivelse

Grundlaget for overvågningen er defineret i programbeskrivelsen, som omhandler de aftaler, der er indgået for den pågældende programperiode. Programbeskrivelsen for NOVANA kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner: