Aarhus Universitets segl

NOVANA 2004-2010

Tekniske anvisninger

Godt råd: hvis du ønsker et bookmark til dine tekniske anvisninger, så bookmark denne side - ikke de enkelte anvisninger.

Søer

DEVANO naturtype småsøer

Vandløb

Tværgående emner

  • Kvalitetssikring af overvågningsdata. Retningslinjer for kvalitetssikring af ferskvandskemiske data i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.(1994). Afdeling for Ferskvandsøkologi. Svendsen, L.M. & Rebsdorf, Aa. (1994): 87 s. - Teknisk anvisning fra DMU 7. rtf-format
  • Metodedatablade for kemiske analyser. Udarbejdet af reference-laboratoriet i samarbejde med FDC. Dækker indtil videre NPO