Aarhus Universitets segl

Kortlægning af områder hvor dyrelivet er særlig følsomt over for forstyrrelser

For at undgå eller begrænse miljøpåvirkningen fra råstofefterforskningen i Grønland har vi kortlagt områder, som har særlig betydning for dyrelivet. Viden opbevares i en GIS-database, som er grundlaget for udviklingen af regelsæt for råstofefterforskning (#KORT 3/2) fra Grønlands Selvstyres Råstofdirektorat.

Vores medarbejdere udfører i denne sammenhæng undersøgelser af de forstyrrelser, som dyrene, blandt andet gæs og rensdyr, udsættes for i forbindelse med råstofeftersøgning. Dette gøres dels for at få sat tal på effekterne, dels for at vurdere en mulig tilpasning. Der er også udført vegetationskortlægning, hvor der tages udgangspunkt i informationer fra satellitbilleder (#KORT 3/1).