Aarhus Universitets segl

Biogeochemistry in ArctiC Ecosystems (BACE)

Vores forskning i BACE (Biogeochemistry in ArctiC Ecosystems) er centreret omkring biogeokemiske og biogeofysiske processer i arktiske økosystemer. Forskningen er fokuseret på effekterne af klimaforandringer i økosystemer i det kolde nord, især interaktioner mellem (og inden for) tundra og marine økosystemer og atmosfæren. Vi udfører målinger og modellering af drivhusgasser og energiudveksling på tværs af forskellige tidsmæssige og rumlige skalaer.

Inden for Aarhus Universitet er vi en del af Arctic Research Centre (ARC) og iClimate - et klimacenter på Aarhus Universitet, der studerer årsager til og løsninger på klimaforandringer. Desuden er vi involveret i flere internationale forsknings- og overvågningsprogrammer, se vores programside (engelsk tekst). Vi er fysisk placeret på Ecoscience i Roskilde / Risø.

Kontakt

Torben Røjle Christensen , Professor , Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi