Aarhus Universitets segl

Lokaliteter

 

Artsliste for prøveflade / Species per site

Vær opmærksom på at ikke alle observationer er bestemt til artsniveau – men beholdt i datasættet fordi de tæller med i artsrigdomsmålene for fladen. Vi anbefaler at fjerne disse observationer hvis man vil lave ordination og klassifikation på datasættet.

Sorter på latinsk navn, dansk navn, artsgruppe, rødlistekategori (RL) eller nye arter for landet (ny art) ved at klikke på overskrifterne.

Be aware that some observations may be at higher taxonomic level than species level – these data are kept as they contribute to the summed richness for each site. We recommend that these observations are deleted prior to ordination or classification analyses.

Click the headers to sort (RL=red list category).

Billeder

Fotokreditering: Lars Skipper