Aarhus Universitets segl

Iltsvind

Iltrapporter

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet udsender hvert efterår fire rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder. Rapporterne beskriver iltsvindets status med fokus på, hvornår iltsvindet starter, og hvordan det udvikler sig i perioden juli-november

Havrapporter

Sammenfattende beskrivelser og analyser af iltsvind i danske farvande finder man i havrapporterne "Marine områder".

Link til alle havrapporterne "Marine områder" findes på Det Marine Fagdatacenters sider under menupunktet Publikationer/Havrapporter.

Andre henvisninger

Miljøstyrelsens sider

Andre sider

  • SMHI, Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut
  • HELCOM, Baltic Marine Environment Protection Commission
  • OSPAR-kommissionen, Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic.