Aarhus Universitets segl

Marint fagdatacenters publikationer

Havrapporter (Marine områder)

Marine områder 2021. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 529, 2022.
PDF-version

Marine områder 2020. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 475, 2021.
PDF-version

Marine områder 2019. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 418, 2021.
PDF-version

Marine områder 2018. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 355, 2019.
PDF-version

Marine områder 2017. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 308, 2019.
PDF-version

Marine områder 2016. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 253, 2018.
PDF-version

Marine områder 2015. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 208, 2016
PDF-version

Marine områder 2014. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 167
PDF-version

Marine områder 2013. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 123.
PDF-version

Marine områder 2012. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 77.
PDF-version

Marine områder 2011. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 34.
PDF-version

Marine områder 2010. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 6.
PDF-version.

Marine områder 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 800.
PDF-version.

Marine områder 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 760.
PDF-version.

Marine områder 2007. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 707.
PDF-version.

Marine områder 2005-2006 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 639.
PDF-version (6.191 kB) - Bilag (320 kB).

Marine områder 2004 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 551.
PDF-version (4.993 kB) - Bilag (279 kB).

Marine områder 2003 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Faglig rapport nr. 513.
PDF-version (4,5 Mb) - Bilag.

Marine områder 2002 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Faglig rapport nr. 467.
PDF-version (2,5 Mb) - Bilag.

Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Faglig rapport nr. 419.
PDF-version (3,5 Mb) - Bilag 1 - Bilag 2.

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 375.
PDF-version (2,8 Mb) - Bilag 1 - Bilag 2.

Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1999. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 333.
PDF-version (4,2 Mb).

Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1998. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 290.
PDF-version (4,3 Mb).

Marine områder. Åbne farvande - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Faglig rapport nr. 254.
PDF-version (13,7 Mb).

Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Faglig rapport nr. 213.
PDF-version (5,9 Mb).

Marine områder. Danske fjorde - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Faglig rapport nr. 179.
PDF-version (5,9 Mb).

Marine Områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Faglig rapport nr. 142.
PDF-version(5,5 Mb).

 • Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993
 • Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992
 • Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991

Interkalibreringer/workshops - publikationer

 • Juni 2020: Nr. 174: Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund. Rasmussen, M.B., Krause-Jensen, D. & Balsby, T.J.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Teknisk rapport nr. 174.
  Sammenfatning | Rapport (6,28 MB)
 • Maj 2019: Nr. 128: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2018. Jakobsen, H.H. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport nr. 128.
  Sammenfatning | Summary | Rapporten (0,28 MB)
 • Marts 2018: Notat om usikkerheder og fejlkilder ved anvendelsen af DKI på bundfaunadata fra forskellige prøvetagningsdesign. Jørgen L.S. Hansen. 10 s.
 • Januar 2017: Nr. 93: Interkalibrering af marine målemetoder 2015. Fossing, H., Hansen, J.W. & Balsby, T.J.S. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 93.
  Sammenfatning | Rapporten (1,45 MB)
 • December 2016: No. 76: Intercalibration of chlorophyll a between Denmark, Norway and Sweden. Western Baltic (BC6), Kattegat (NEA8b) and Skagerrak (NEA8a, NEA9 and NEA10) Carstensen, J. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 76.
  Summary | Sammenfatning | Report (0,54 MB)
 • Juni 2015: Nr. 153: Interkalibrering af makroalger og ålegræs 2014. Rasmussen, M.B., Balsby, T.J.S. & Bruhn, A. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 153.
  Sammenfatning |Hele rapporten i pdf-format (1,07 MB)
 • Maj 2015: Nr. 55: Interkalibrering af NOVANA blødbundsfaunaanalyser 2013-2014. Hansen, J. L. S., Josefson, A. B., Lundsteen, S, Norden Andersen, O. G., Fossing, H. & Møller, B. L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 55.
  Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,11 MB)
 • Januar 2013: Nr. 17: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2012. Jakobsen, H.H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 17.
  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (461 KB)
 • Januar 2012: Notat vedr. interkalibrering af ålegræs. 10. s.

Se iltsvindrapporterne

Andre publikationer

Vandmiljørapporter

Vandmiljø og Natur 2018. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 356. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2017. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 309. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2016. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 274. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2015. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 211. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2014. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 170. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2013. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 126. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2012. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 78. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2011. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 36. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2010. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 8. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 806. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 767.  PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2007. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 714. PDF-version. 

Vandmiljø og Natur 2006. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 646. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2005. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 597. PDF-version.

Vandmiljø og Natur 2004. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 558. PDF-version.

Vandmiljø 2004. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 517. PDF-version.

Vandmiljø 2003. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 471. PDF-version.

Vandmiljø 2002. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 423. PDF-version.

Vandmiljø 2001. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU nr. 379. PDF-version.

Vandmiljø 2000. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU nr. 337. PDF-version ( 0,85 Mb).

Vandmiljø-2000. Status og perspektiver for et renere vandmiljø. Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 7, 2000. PDF-version ( 1,5 Mb).

Vandmiljø-99. Status for vandmiljøets tilstand i Danmark. Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1999. PDF-version ( 2,7 Mb).

Aquatic Environment 1999. State of the Danish Aquatic Environment. Environmental Investigations No. 03 2000. Redegørelse fra Miljøstyrelsen. PDF-version ( 0,37 Mb).

Videnskabelige rapporter

 • No. 247: The effect of simulated seal scarer sounds on harbour porpoises. Hermannsen, L., Mikkelsen, L, and Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 247.
  Summary | Sammenfatning | Report (2,24 MB)
 • No. 178: Microplastic particles in North Sea sediments 2015. Strand, J. & Tairova, Z. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 178.
  Summary | Sammenfatning | Rapporten (0,86 MB) 
 • No. 177: Status on beach litter monitoring in Denmark 2015. Amounts and composition of marine litter on Danish reference beaches. Strand, J., Tairova, Z. & Metcalfe, R. d’A. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 177.
  Summary | Sammenfatning | Rapporten (3,34 MB) 
 • Nr. 146: Klimaforandringernes betydning for vandområder – med fokus på de biologiske kvalitetselementerJensen, P.N., Hansen, J.W., Jeppesen, E., Wiberg-Larsen, P., Hansen, J.L.S., Jakobsen, H.H., Stæhr, P. & Dahl, K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 146.
  SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,31 MB)
 • Nr. 142: Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012. Boutrup, S., Holm, A.G., Bjerring, R., Johansson, L.S., Strand, J., Thorling, L., Brüsch, W., Erntsen, V., Ellermann, T. & Bossi, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 242 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142.
  SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (5,27 MB)

Tekniske rapporter

 • Nr. 71: Undersøgelse af vægttab ved alkoholkonservering af bundfauna. Hansen, J.L.S. & Fossing, H. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 71.
  Sammenfatning
   | Rapporten (0,51 MB) 
 • Nr. 44: Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer. Del 1 - Målemetoder, enheder og hørelse hos marine organismer. Tougaard, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 44.
  SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,11 MB)

Notater