Aarhus Universitets segl

Marint fagdatacenters publikationer

Havrapporter (Marine områder)

Marine områder 2022. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 592, 2023.
PDF-version

Marine områder 2021. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 529, 2022.
PDF-version

Marine områder 2020. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 475, 2021.
PDF-version

Marine områder 2019. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 418, 2021.
PDF-version

Marine områder 2018. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 355, 2019.
PDF-version

Marine områder 2017. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 308, 2019.
PDF-version

Marine områder 2016. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 253, 2018.
PDF-version

Marine områder 2015. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 208, 2016
PDF-version

Marine områder 2014. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 167
PDF-version

Marine områder 2013. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 123.
PDF-version

Marine områder 2012. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 77.
PDF-version

Marine områder 2011. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 34.
PDF-version

Marine områder 2010. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 6.
PDF-version.

Marine områder 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 800.
PDF-version.

Marine områder 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 760.
PDF-version.

Marine områder 2007. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 707.
PDF-version.

Marine områder 2005-2006 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 639.
PDF-version (6.191 kB) - Bilag (320 kB).

Marine områder 2004 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Faglig rapport nr. 551.
PDF-version (4.993 kB) - Bilag (279 kB).

Marine områder 2003 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Faglig rapport nr. 513.
PDF-version (4,5 Mb) - Bilag.

Marine områder 2002 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Faglig rapport nr. 467.
PDF-version (2,5 Mb) - Bilag.

Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Faglig rapport nr. 419.
PDF-version (3,5 Mb) - Bilag 1 - Bilag 2.

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 375.
PDF-version (2,8 Mb) - Bilag 1 - Bilag 2.

Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1999. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 333.
PDF-version (4,2 Mb).

Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1998. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 290.
PDF-version (4,3 Mb).

Marine områder. Åbne farvande - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Faglig rapport nr. 254.
PDF-version (13,7 Mb).

Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Faglig rapport nr. 213.
PDF-version (5,9 Mb).

Marine områder. Danske fjorde - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Faglig rapport nr. 179.
PDF-version (5,9 Mb).

Marine Områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Faglig rapport nr. 142.
PDF-version(5,5 Mb).

 • Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993
 • Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992
 • Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991

Interkalibreringer/workshops - publikationer

 • Juni 2023: Interkalibrering af marine målemetoder 2022. Boderskov, T. & Hansen, J. W. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 281 Læs rapporten her.
 • Juni 2020: Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund. Rasmussen, M.B., Krause-Jensen, D. & Balsby, T.J.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Teknisk rapport nr. 174.
  Sammenfatning | Rapport (6,28 MB)
 • Maj 2019: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2018. Jakobsen, H.H. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport nr. 128.
  Sammenfatning | Summary | Rapporten (0,28 MB)
 • Marts 2018: Notat om usikkerheder og fejlkilder ved anvendelsen af DKI på bundfaunadata fra forskellige prøvetagningsdesign. Jørgen L.S. Hansen. 10 s.
 • Januar 2017: Interkalibrering af marine målemetoder 2015. Fossing, H., Hansen, J.W. & Balsby, T.J.S. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 93.
  Sammenfatning | Rapporten (1,45 MB)
 • December 2016: Intercalibration of chlorophyll a between Denmark, Norway and Sweden. Western Baltic (BC6), Kattegat (NEA8b) and Skagerrak (NEA8a, NEA9 and NEA10) Carstensen, J. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 76.
  Summary | Sammenfatning | Report (0,54 MB)
 • Juni 2015: Interkalibrering af makroalger og ålegræs 2014. Rasmussen, M.B., Balsby, T.J.S. & Bruhn, A. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 153.
  Sammenfatning |Hele rapporten i pdf-format (1,07 MB)
 • Maj 2015: Interkalibrering af NOVANA blødbundsfaunaanalyser 2013-2014. Hansen, J. L. S., Josefson, A. B., Lundsteen, S, Norden Andersen, O. G., Fossing, H. & Møller, B. L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 55.
  Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,11 MB)
 • Januar 2013: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2012. Jakobsen, H.H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 17.
  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (461 KB)
 • Januar 2012: Notat vedr. interkalibrering af ålegræs. 10. s.

Se iltsvindrapporterne