Aarhus Universitets segl

Tekniske anvisninger 2004 - 2010

Tekniske anvisninger for marin overvågning 2004-2010

Anvisningerne, som er gældende for perioden 2004-2010, er inddelt i 7 overordnede grupper og omfatter i alt 29 enkelte anvisninger, jf. følgende oversigt.

OPDATERING APRIL 2006
6.1 Fiskeundersøgelser i kystnære marine områder
 
OPDATERING DECEMBER 2005

4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger:

  • nyt Bilag 4.5.2 Supplement - Anvisning til undersøgelse af kønsudvikling og kønsratio i muslinger. 
6.3 Biologisk effektmonitering - fisk:
  • nyt Bilag 6.3.6  Anvisning til undersøgelse af årringe i otoliter fra ålekvabbe
  • nyt Bilag 6.3.7 Supplement - Anvisning til undersøgelse af kønsratio i yngel fra ålekvabbe
Forside (november 2004)
Forord
Indholdsfortegnelse (04-04-06)
(English Summary)
Del 1 Elektroniske målinger
1.1 CTD (05-11-04)
1.2 Fluorescens (27-10-04)
1.3 Lyssvækkelse (27-10-04)
1.4 Ilt (05-11-04)
1.5 Kontinuerlige målinger (NY - udsat til primo 2005)
Del 2 Pelagiale målinger
2.1 Prøvetagning i felten (05-11-04)
2.2 Vandkemiske parametre (08-11-04)
2.3 Klorofyl a (28-10-04)
2.4 Primærproduktion (09-11-04)
2.5 Fytoplankton artssammensætning, antal, biovolumen og
kulstofbiomasse
(08-11-04)
2.6 Mikrozooplankton (05-11-04)
2.7 Mesozooplankton (05-11-04)
2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand (08-11-04)
Del 3 Makrovegetation
3.1 Bundvegetation m.v. (05-11-04)
Del 4 Bundfauna
4.1 Blødbundsfauna (11-11-04)
4.2 Hårdbundsfauna (08-11-04)
4.3 Filtrerende organismer (08-11-04)
4.4 Miljøfarlige stoffer i muslinger (05-11-04)
4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger (12-12-05)
4.6 Biologisk effektmonitering - imposex og intersex i havsnegle (20-10-04)
Del 5 Sedimenter
5.1 Intern belastning (10-11-04)
5.2 Pigmenter (22-10-04)
5.3 210Pb datering af sediment (01-11-04)
5.4 Miljøfarlige stoffer i sediment (08-11-04)
Del 6 Fisk
6.2 Miljøfarlige stoffer i fisk (08-11-04)
6.3 Biologisk effektmonitering - fisk (12-12-05)
Del 7 Hydrografisk modellering
7.1 Marint modelkompleks (kravspecifikationen for MMK) (oktober 2003) (ny version uploaded 13-12-04)
7.2 Modellering i niveau 2+ kystvande (05-11-04)
Tekniske appendikser
Teknisk appendiks - miljøfarlige stoffer (05-11-04)
Indhold:
Teknisk appendiks 1: Metaller
Teknisk appendiks 2: Organiske klorforbindelser
Teknisk appendiks 3: Organotin-forbindelser