Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i november 2010

Udarbejdet af Morten Hjorth & Ole H. Manscher, DMU
26. november 2010


Hele rapporten i PDF-format (460 kb)


Figur 1.   oktober 2010 - november 2010

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (< 4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (< 2 mg/l) hhv. i perioderne 1.-22. oktober og 1.-19. november 2010.

The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in the periods 1-22 October and 1-19 November 2010 and where oxygen deficiency (< 4 mg/l) and severe oxygen deficiency (< 2 mg/l) was observed. 

Dansk Svensk English Deutsch
Ilt Syre Oxygen Sauerstoff
Iltsvind        Syrebrist       Oxygen deficiency       Sauerstoffmangel       

Sammenfatning

Iltsvindet er stort set ophørt i de danske farvande. Kraftigt blæsevejr har ført til vandudskiftninger, der har bragt frisk vand ind i de berørte områder. Der er kun få registreringer af iltsvind i november i Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, nord for Sjællands Odde og i Bornholmerdybet.

Sidste del af oktober og første del af november var præget af perioder med kraftig vind med vinde fra sydlige og vestlige retninger, der har opblandet vandmasserne og fjernet stort set alt iltsvindet i de danske farvande. Det iltsvind, som ramte store områder i det sydvestlige Bælthav så sent som i oktober, er helt forsvundet i løbet af november. Der er stadig sporadiske pletter af iltsvind i Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, nord for Sjællands Odde og i Bornholmerdybet.

English summary

Danish waters are largely free of oxygen deficiency. Heavy winds have lead to exchange of water masses, which have brought oxygen-rich water into the affected areas. In November, there are only a few registered measurements of oxygen deficiency in Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, north of Sjællands Odde, and in Bornholmerdybet.

The second half of October and the first half of November were dominated by periods with strong southerly and westerly winds, which led to exchange of the water masses and a removal of almost all the oxygen deficiency in Danish waters. The great areas in the southwest Baltic Sea, which were impacted by severe oxygen deficiency as late as in October, have been refreshed during November. There are sporadic areas with oxygen deficiency in Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, north of Sjællands Odde, and in Bornholmerdybet.