Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i september 2009

Udarbejdet af Morten Hjorth & Ole Manscher, DMU

25. september 2009


Hele rapporten i pdf-format (1.003 kB)
Sammenfatning 
Summary 

 


 

Klik på figurnummeret for at få en større udgave.
Click on the figure number to enlarge the picture.
 

 

 

 

Figur 1  august 2009 - september 2009

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (< 4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (< 2 mg/l) i hhv. august måned og i perioden 22. august-18. september 2009.

Figure 1   The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in August and in the period 22 August-18 September 2009, and where oxygen deficiency (< 4 mg/l) and severe oxygen deficiency (< 2 mg/l) was observed.

Figur 2   Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger foretaget 7.-18. september 2009. Blå farve indikerer iltsvind (< 4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (< 2 mg/l).

Figure 2    Present distribution mid September 2009 of oxygen deficiency (< 4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (< 2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 7-18 September 2009.

 

 Dansk Svensk English Deutsch
 Ilt Syre Oxygen Sauerstoff
 Iltsvind Syrebrist Oxygen deficiency Sauerstoffmangel

Sammenfatning

Udbredelsen af iltsvind er steget markant siden sidste afrapportering i august 2009, som forventet, men især er andelen af kraftigt iltsvind større med fare for at blive endnu større. De berørte områder er stort set identiske med områderne i sidste afrapportering, dvs. Limfjorden, det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord. Dog er Limfjorden knap så hårdt ramt, mens nye iltsvindsområder er opstået i det sydlige Kattegat og Smålandsfarvandet. I forhold til tidligere er arealet 23% mindre end i september 2008 og 15% mindre end gennemsnittet for 2003-2006.

Perioden fra slutningen af august og frem igennem september har vindmæssigt været præget af først blæsende og derefter stille vejr. Samtidigt har nedbøren i perioden været normal dog i den seneste tid markant mindre end langtidsnormalen. Endvidere har august og september været noget varmere end normalt og fortsætter dermed tendensen for det første halvår.

Det nuværende areal dækket af iltsvind er på 5.375 km2 (figur 2), svarende til en forøgelse på 88% i forhold til sidste rapportering. Andelen af kraftigt iltsvind er steget til 14% af det totale areal fra 376 km2 til 753 km2. Set i forhold til tidligere år er iltsvindsarealet dog 23% mindre end på samme tid sidste år og 15% mindre end gennemsnittet for 2003-2006 (figur 2 og 3).

Der er opstået udbredt iltsvind i det sydlige Kattegat nord for Sjælland og i Smålandsfarvandet i september. Limfjorden er stadig præget af iltsvind, men blæst og indstrømmende friske vandmasser har reduceret det kraftigt. I det sydlige Lillebælt er det samlede iltsvindsareal nogenlunde uændret i forhold til sidste rapportering, men andelen af kraftigt iltsvind er mere end fordoblet, og der er stor risiko for en øget udbredelse af sidstnævnte, idet iltkoncentrationen er lige over 2 mg/l flere steder. 

Figur 3  Areal dækket af iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af 2002 og middel for årene 2003-2006 samt midt i august og september i 2008 og 2009.

Figure 3 Area covered by oxygen deficiency (<4 mg/l) per week in the last half of 2002 and in average for the years 2003-2006, as well as mid August and September 2008 and 2009.

Summary

Oxygen deficiency areas have increased markedly since the last report, especially areas impacted by severe oxygen deficiency. The areas are almost identical to the ones in the last reporting period, but Limfjorden is less impacted and new areas of oxygen deficiency are found in the southern Kattegat and Smålandsfarvandet. The total area of oxygen deficiency is 23% smaller than in 2008 and 15% smaller than the average of 2003-2006.

The amount of wind in the period from the end of August to September has been variable. Precipitation has been average, but the latter part of the period has been very dry. Temperatures were higher than normal and thereby continue the trend from the first six months in 2009.

Presently oxygen deficiency covers 5,375 km2 (figure 2), which is an increase of 88% compared to the last report. Severe oxygen deficiency covers 14% of the total area (753 km2). Compared to 2008, the area is 23% smaller and 15% smaller than the average of 2003-2006 (figures 2 and 3). There is new widespread oxygen deficiency in the Southern Kattegat north of Zealand and in Smålandsfarvandet. Limfjorden is still affected, but wind and incoming new water masses have had a positive effect. In the southern Belt Sea, the total area is unchanged, but severe oxygen deficiency has more than doubled with the risk of even larger increases, since oxygen concentrations in many places are just above 2 mg/l.