Aarhus Universitets segl

De rødlistede arters fordeling på artsgrupper i Rødliste 2019

Denne side er fra Rødliste 2019 - se Rødliste 2030 her

  

Andelen af rødlistede arter er særlig høj for laver, padder, svampe, fugle, torbister, krybdyr, mosser, pattedyr, dagsommerfugle, bier og gællefødder (sidste dog med meget få arter) (Figur 5 og 6). Tilsvarende er der relativt få rødlistede arter af vandtæger, fisk, guldsmede, snudebiller og natsommerfugle.

Figur 5. Andelen af rødlistede arter i de 28 artsgrupper.

Figur 6. Oversigt over andelen af rødlistede arter for de 28 artsgrupper, der er præsenteret i Rødliste 2019. For hver artsgruppe er det samlede antal rødlistevurderede arter vist i parentes.