Aarhus Universitets segl

Orme som fiskefoder

Projektet har til formål at udvikle og implementere nye metoder til bæredygtig industriel produktion af nyt sundt levende foder til juvenile fisk, det vil afhjælpe fiskeproducenters afhængighed af de traditionelle foderorganismer som hjuldyr og Artemia, hvilket vil gøre fiskeproduktionen mere bæredygtig. Projektet vil bruge to dværgregnorme arter (E. albidus og L. rivalis), der har et næringsindhold der kan sikre sund udvikling og vækst af juvenile marine fisk. En af fordelene ved dværgregnorme som levende foder er, at de kan de-novo kan syntetisere essentielle flerumættede omega-3-fedtsyrer, hvilket omgår behovet for berigelse med fiskeolie, som i øjeblikket bruges til berigelse af hjuldyr og Artemia.

Projektet har endvidere til formål at udføre innovativ forskning med det anvendte formål at udvikle en billig og effektiv kryopreserveringsmetode der kan anvendes til dværgregnorme på industrielt niveau, ved at udnytte deres naturlige frysetolerance. En ny kryopreserveringsteknik vil sikre lang holdbarhed og stabile forsyninger af levende foder til fiskeproducenterne.

Projektets forskning skal udfylde et kritisk videnshul, der på nuværende tidspunkt begrænser produktionen af ​​højværdifiskearter. Implementeringen af ​​projektresultaterne vil understøtte økologisk og klimatisk bæredygtig produktion af sunde fødekilder (fisk). Den foreslåede produktion af levende foderorganismer har et cirkulært bioøkonomisk perspektiv ved at bruge industriaffaldsprodukter som foder til ormene. Endvidere vil projektet understøtte fiskevelfærd gennem bedre fiskesundhed og reduceret kannibalisme.

Projektet er et samarbejde mellem Klima stress lab på Aarhus Universitet og virksomheden Fishlab.

Kriterierne for succes. I slutningen af ​​projektet har vi udviklet protokoller for en miljømæssig og økonomisk bæredygtig masseproduktion af orme, og Fishlab har startet masseproduktion af både E. albidus og L. rivalis. Vi har etableret protokoller og udviklet en praktisk kommerciel løsning til kryopreservering af ormene.

Projektet er finansieret af