Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan overlever dyr tørke

Jordbundsdyr og tørke

Selvom poreluften i jorden for en stor del af tiden er mættet med vanddamp, kan der fra tid til anden opstå udtørring i jorden. Umiddelbart skulle man tro, at jordbundsdyr overhovedet ikke tolererer tørke, men faktisk har de udviklet meget effektive fysiologiske mekanismer, der sætter dem i stand til at klare selv kraftig tørke i jorden. Mange jordbundsdyr kan eksempelvis gå i en slags dvale i et mere eller mindre dehydreret stadie, når tørken optræder. Evnen til at kunne tolerere ekstreme situationer som tørke er meget væsentlig for organismernes muligheder for at trives, spredes og kolonisere nye områder. Desuden står verden sandsynligvis overfor store klimaændringer i nær fremtid, som virkelig vil sætte arternes stresstolerance på prøve. klimaændringerne vil ikke blot bestå i ændrede gennemsnitstemperaturer, men vil sikkert også betyde, at ekstreme situationer – som f.eks. tørke – vil blive kraftigere og hyppigere. Derfor arbejder vi på at forstå de fysiologiske mekanismer, der sætter jordbundsdyr i stand til at tolerere ugunstige klimaforhold som tørke og kulde. Konkret arbejder vi med springhaler og regnorme, da disse dyr har vist sig at være gode modeller for fysiologiske undersøgelser, og desuden er lette at håndtere og opformere i laboratoriet.