Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kombination af forurening og klimaeffekter

Organismer, som udsættes for menneskeskabt forurening med kemiske stoffer, kan helt eller delvis miste deres evne til at tolerere naturligt stress som f.eks. kulde og tørke. Hovedhypotesen i vores arbejde er, at sådanne interaktioner mellem forskellige stressorers effekter hovedsageligt skyldes manifestationer af disse stressorers indflydelse på den samme ting, nemlig cellemembraner. Vi forsøger derfor at skabe forbindelse mellem molekylær viden om egenskaber og forstyrrelser af membraner på den ene side, og den fysiologiske konsekvens for relevante organismer på den anden side.