Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan overlever dyr frost

På trods af den lange og kolde arktiske vinter, der sætter livet på standby i 6-8 måneder om året, så myldrer tundraen med invertebrater som insekter, mider, springhaler og orme. Alle disse arter har udviklet fysiologiske mekanismer der sætter dem i stand til enten at undgå isdannelse, eller tolerere isdannelse i kroppen – vel at mærke igennem hele den arktiske vinter. 

Hvis du er interesseret i et specialeprojekt, hvor man kan gå på opdagelse i økofysiologien hos de arktiske dyr, og måske opdage noget helt nyt, så er her en god mulighed.

Vores tilgang er at indsamle dyr fra arktiske eller subarktiske områder, tage dem med tilbage til laboratoriet og undersøge deres kuldetolerance og fysiologiske responser på kuldeakklimering i kontrollerede laboratorieeksperimenter. Vi kan undersøge molekylære responser som ekspression af centrale gener, biokemiske ændringer i cellemembraners sammensætning af phospholipider og akkumulering af kuldebeskyttende sukkerstoffer, desuden kan vi måle hvor meget is, der dannes i dyret med kalorimetriske metoder.