Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PRORISK

"PRORISK er et europæisk uddannelsesnetværk finansieret af Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tilskudsaftale nr. 859891 (MSCA-ETN). Konsortiet består af 18 universiteter, forskningsinstitutioner, virksomheder og partnerorganisationer i 9 europæiske lande og Canada. To af vores ph.d.-studerende Yang Wang og Liyan Xie er henholdsvis ESR1 og ESR10 i dette PRORISK-projekt.
Visionen for PRORISK er at skabe en træningsplatform for et netværk af "Early Stage Researchers" (ESR'er) inden for avanceret risikovurdering af miljøfarlige stoffer.

Risikovurdering af miljøfarlige stoffer ændrer sig fra at være afhængig af forenklede laboratorietests til at inkorporere mekanistisk, økologisk og socioøkonomisk procesinformationer. Dette revolutionerer risikovurderingen, og gør den stadig mere omfattende, realistisk og relevant, også under hensyntagen til andre modulerende effekter såsom ikke-kemiske stressfaktorer eller virkningen af ​​globale forandringer.

I vores laboratorie laver vi forskellige forsøg der øger vores viden om samspillet mellem miljøskadelige stoffer og effekterne af klimaforandringerne.