Aarhus Universitets segl

Målsætning og den videre forvaltning

Forudsætningen for en vellykket forvaltning beror på en fornuftig planlægning og sikring af tilstrækkelig størrelse, genopretning af næringsstatus til naturligt niveau og genopretning af naturlige processer som naturlig hydrologi og forstyrrelsesregime i form af græssende dyr. Men naturgenopretning er også det muliges kunst, og for at sikre flere forskellige natur-, klima, - og miljøhensyn vil det ofte resultere i en mere eller mindre fuld genopretning af de naturlige processer. Det vil sige, man står med et naturområde, som kun delvist opretholdes af naturlige processer og derfor kræver aktiv forvaltning for at sikre målsætningerne.

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad målet er for forvaltningen, så man har noget at navigere efter. Selvforvaltende natur kan være en målsætning i sig selv, som tillader variation og udvikling i naturtyperne, mens en målsætning om at bevare udbredelsen og tilstanden af bestemte lysåbne naturtyper eller tilstedeværelsen af bestemte arter kræver en mere styret indsats.