Aarhus Universitets segl

Oplandsmodellering

I de fem landovervågningsoplande hvor der måles kvælstof koncentrationer i jord-, dræn-, grundvand og vandløb er der gennemført oplandsmodellering af vand- og kvælstof-transport fra den umættede zone. Hertil er anvendt en dynamisk rodzonemodel Daisy, der beregner vand, kulstof og kvælstofbalancer for plante-jord systemet. Da modellen er én-dimensionel er der udviklet en opskaleringsprocedure, der har gjort det muligt at anvende modellen til for hele oplande.

Under hvert opland findes link til de rapporter der dokumenterer disse oplandsmodelleringer. For de oplande hvor der også er gennemført en oplandsmodellering af vand- og kvælstoftransport igennem den mættede zone til vandløbet er der link til de rapporter der dokumentere dette arbejde.

LOOP 1 Højvads Rende MC Storstrøm

Link til oplandsmodellering for umættet zone: Faglig rapport fra DMU 758, 2009. 74 s.
Link til oplandsmodellering for mættet zone:

LOOP 2 Odderbæk, NST Ålborg

Link til oplandsmodellering for umættet zone: Faglig rapport fra DMU 740, 2010. 90 s.
Link til oplandsmodellering for mættet zone: Delrapport 1: Beskrivelse af modelopsætning, 2006. 36 s. + Bilag (38 s.)

LOOP 3 Horndrup Bæk, MC Århus

Link til oplandsmodellering for umættet zone: Faglig rapport fra DMU 717, 2009. 76 s.?

LOOP 4 Lillebæk, MC Odense

Link til oplandsmodellering for umættet zone: Faglig rapport fra DMU 756, 2010. 72 s.

LOOP 6 Bolbrobæk, MC Ribe

Links til oplandsmodellering for mættet zone:

Fase 0

Rapport: Landovervågning, Datagrundlag, 2010. 40 s.
Bilag 1: Jupiterdata, 7 s.
Bilag 2a: Pejlinger, 1 s.
Bilag 2b: Pejlinger, 1 s.
Bilag 2c: Pejlinger, 1 s.
Bilag 3a: Indvinding, 1 s.
Bilag 3b: Indvinding, 1 s.
Bilag 3c: Indvinding, 1 s.

Fase 1

Rapport: Opstilling af geologisk model, 2010. 13 s.

Fase 2

Rapport: Opstilling og kalibrering af model, 2010. 53 s.
Bilag 3: Hydrostratigrafiske flader, 6 s.
Bilag: Grundvand kalibrering, 14 s.
Bilag: Vandløb kalibrering, 2 s.

Fase 3

Rapport: Nitrattransport, 2010. 47 s.
Rettelser fase 3 5 s.
Bilag 1: CFC optælling, 1 s.