Aarhus Universitets segl

Rapporter

Landovervågningsrapporter

 • Nr. 526:: Landovervågningsoplande 2021. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Thorsen, M., Houlborg, T., Petersen, R.J., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, 284 s. - Videnskabelig rapport nr. 526.
  Sammenfatning | Rapport (20,03 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Houlborg, T., Petersen, R.J., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2021. Landovervågningsoplande 2020. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 260 s. - Videnskabelig rapport nr. 472.
  Sammenfatning | Rapport (20,81 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Petersen, R.J.,Holm, H., Houlborg,T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2021. Landovervågningsoplande 2019. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 258 s. - Videnskabelig rapport nr. 451. Sammenfatning | Rapport (21,06 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2019. Landovervågningsoplande 2018. NOVANA.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 241 s. - Videnskabelig rapport nr. 352.  Sammenfatning | Rapport (15,67 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2019. Landovervågningsoplande 2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 222 s. - Videnskabelig rapport nr. 305. Sammenfatning | Rapport (8,14 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2018. Landovervågningsoplande 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 194 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 273. | Rapporten  (7,33 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2016. Landovervågningsoplande 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 168 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 205. | Rapporten (5,00 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2015. Landovervågningsoplande 2014. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 150 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 164. | Rapporten (6,18 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Andersen, H.E., Timmermann, A., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2015. Landovervågningsoplande 2013. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 158 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 120. | Hele rapporten (6,26 MB) 
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Grant, R., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2013. Landovervågningsoplande 2012. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi. 154 s.–Videnskabelig rapport fra DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 74. | Hele rapporten (4,48 MB) 
 • Blicher-Mathiesen, G., Grant, R., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2012. Landovervågningsoplande 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 31, 152 s. | Hele rapporten i PDF-format (4,99 MB)
 • Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2011. Landovervågningsoplande 2010. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 3 2011, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, 132 s. | Hele rapporten i PDF-format (4,62 MB)
 • Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2010. Landovervågningsoplande 2009. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 124 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 802. | Hele rapporten i PDF-format (4,04 MB)
 • Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, L.E., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2010: Landovervågningsoplande 2008. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 128 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 762  Hele rapporten i PDF-format (3,44 MB)
 • Grant, R., Elbæk Pedersen, L., Blicher-Mathiesen, G., Grewy Jensen, P., Hansen, B. & Thorling, L. 2009: Landovervågningsoplande 2007. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 128 s. - Faglig rapport fra DMU 709 |Hele rapporten i PDF-format (3.5 MB)
 • Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Elbæk Pedersen, L., Jensen, P. G., Madsen, I., Hansen, B., Brüsch, W. & Thorling, L. 2007: Landovervågningsoplande 2006. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 121 s. - Faglig rapport fra DMU 640 |Hele rapporten i pdf-format ( 991 kB)Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Madsen, I. & Rasmussen, P. 2006: Landovervågningsoplande 2005. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. - Faglig rapport fra DMU 594 | Hele rapporten i pdf-format (1.343 kB).
 • Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G. & Rasmussen, P. 2005: Landovervågningsoplande 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. 140 s. - Faglig rapport fra DMU 552 | Hele rapporten i pdf format (1.194 kB).
 • Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Pedersen, M.L., Clausen, B. & Rasmussen, P. 2004: Landovervågningsoplande 2003. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 118 s. - Faglig rapport fra DMU 514| Hele rapporten i pdf format (1.048 kB).Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, M.L., Jensen, P.G., Pedersen, M. & Rasmussen, P. (2003): Landovervågningsoplande 2002. NOVA 2003. 132 s. - Faglig rapport fra DMU 468  | Hele rapporteni pdf format (1.015 kB).
 • Grant, R. 2002: Landovervågning. Opskalering af modelberegnet kvælstofudvaskning til landsplan. Danmarks Miljøundersøgelser. 3 s. Internet udgave
 • Hansen, T.V. & Grant, R. 2003: Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landovervågningen. Danmarks Miljøundersøgelser. 26 s. - Faglig rapport fra DMU 441 | Hele rapporteni pdf format (1.916 kB).

Modelleringsrapporter

 • Grant, R., Mejlhede, P. & Blicher-Mathiesen, G. 2009: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Højvads Rende. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 758. Sammenfatning |Hele rapporteni PDF-format (4,2 MB)
 • Pedersen, L.E., Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P. & Grant, R. 2010: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Lillebæk Bæk. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 72 s. - Faglig rapport fra DMU 756 Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,28 MB)
 • Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P., Pedersen, L.E., Grant, R. & Olsen, B.Ø. 2010: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Odderbæk.Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. - Faglig rapport fra DMU 740 Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (6,54 MB)
 • Ladekarl, U.L., Jensen, R., Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P., Olsen, B.Ø. 2009: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Horndrup Bæk. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s.– Faglig rapport fra DMU 717. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3.2 MB)

Notater relateret til landovervågning

Notater relateret til Nitratdirektivet

 • Nr. 62: Oparbejdning af landbrugsregisterdata og beregning af referenceudvaskning for nitrat med NLES5. Jonas Rolighed. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. – Fagligt notat nr. 2023|62
 • Nr. 61: Miljøeffekten af den danske undtagelse fra nitratdirektivet til brug for afrapportering til EU-Kommissionen i 2022. Rolighed J, Thorsen M, Blicher-Mathiesen G. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - – Fagligt notat nr. 2023|61
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. okt. 2012 om godkendelse af en undtagelse på anmodning af Kongeriget Danmark i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget.
 • Danish Report in accordance with the Commission Decision 2005/294/EC and 2008/664/EC.Danish EPA, February 2010 (derogation) (opdateres hvert år) (PDF 31 s.)
 • Status and trends of aquatic environment and agricultural practice. Danish monitoring and action programmes in accordance with the Nitrates Directive (1991/676/EEC). Summary report to the European Commission. Danish EPA, May 2009. (generel rapportering hvert 4. år - perioden 2004-2007) (PDF 79 s.)
 • Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet Om gennemførelsen af Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, baseret på medlemsstaternes rapporter for perioden 2004-2007. Europa-kommissionen, februar 2010. - KOM(2010)47 endelig. (generel rapportering hvert 4. år - perioden 2004-2007) (PDF 12 s.)
 • Derogation Report 2014 - Danish Report in accordance with the Commission Decision 2005/294/EC, 2008/664/EC and 2012/659/EU

Evaluering af vandmiljøplaner

Internationale artikler

 • Importance of different factors for modeling nitrate transport and retention in a tile-drained agricultural catchment with distance-based generalized sensitivity analysis. Artikel i Science Direct
 • Development and application of a parsimonious statistical model to predict tile flow in minerogenic soils. Artikel i Science Direct
 • Nitrogen and phosphorus losses in Nordic and Baltic agricultural monitoring catchments – Spatial and temporal variations in relation to natural conditions and mitigation programmes. Artikel i Science Direct
 • Agronomic and environmental factors influencing the marginal increase in nitrate leaching by adding extra mineral nitrogen fertilizer. Artikel i Science Direct
 • NLES5 – An empirical model for estimating nitrate leaching from the root zone of agricultural land. Artikel i Science Direct
 • A 3D hydrogeochemistry model of nitrate transport and fate in a glacial sediment catchment: A first step toward a numerical model. Artikel i Science Direct
 • Three decades of regulation of agricultural nitrogen losses: Experiences from the Danish Agricultural Monitoring Program. Artikel i Science Direct
 • Stålnacke, Per; Aakerøy, Paul Andreas; Blicher-Mathiesen, Gitte; Iital, Arvo, Jansons, Viesturs; Koskiaho, Jari; Kyllmar, Katarina; Lagzdins, Ainis; Pengerud, Annelene; Povilaitis, Arvydas. 2014.  Temporal trends in nitrogen concentrations and losses from agricultural catchments in the Nordic and Baltic countries. Artikel i Science Direct
 • Blicher-Mathiesen, Gitte; Estrup Andersen, Hans; Larsen, Søren Erik. 2014. Nitrogen field balances and suction cup-measured N leaching in Danish catchments. Artikel i Science Direct
 • Kyllmar, Katarina; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Iital, Arvo; Blicher-Mathiesen, Gitte; Jansons, Viesturs; Koskiaho, Jari; Povilaitis, Arvydas. 2014. Long-term monitoring of nutrient losses from agricultural catchments in the Nordic–Baltic region – A discussion of methods, uncertainties and future needs. Artikel i Science Direct
 • Bechmann, Marianne; Blicher-Mathiesen, Gitte; Kyllmar, Katarina; Iital, Arvo; Lagzdins, Ainis; Salo, Tapio. 2014. Nitrogen application, balances and their effect on water quality in small catchments in the Nordic-Baltic countries. Artikel i Science Direct
 • Petersen, Jens; Grant, Ruth; Larsen, Søren Erik; Blicher-Mathiesen, Gitte. 2012. Sampling of herbicides in streams during flood events. Artikel i Journal of Environmental Monitoring
 • Deelstra, Johannes; Iital, Arvo; Povilaitis, Arvydas; Kyllmar, Katarina; Greipsland, Inga; Blicher-Mathiesen, Gitte; Jansons, Viesturs; Koskiaho, Jari; Lagzdins, Ainis. 2014. Hydrological pathways and nitrogen runoff in agricultural dominated catchments in Nordic and Baltic countries. Artikel i Science Direct
 • Estrup Anderse, Hans; Blicher-Mathiesen, Gitte; Bechmann, Marianne; Povilaitis, Arvydas; Iital, Arvo; Lagzdinse, Ainis; Kyllmarf, Katarina. 2014. Reprint of “Mitigating diffuse nitrogen losses in the Nordic-Balticcountries”. Artikel i Science Direct

Andre rapporter

 • Developments in monitoring the effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes. Results of the second MonNO3 workshop, 10-11 June 2009. National Institute for Public Health and the Environment. Hele rapporten i pdf-format
 • Undersøgelse af miljøfremmede stoffer i gylle. Faglig rapport fra DMU nr. 430 fra 2003. Pdf-format.