Aarhus Universitets segl

Interviewundersøgelser

I landovervågningen foretages en årlig interviewundersøgelse vedr. landbrugspraksis i de 6 oplande. Naturstyrelsen samarbejder med lokale landbrugskonsulenter om denne opgave. Der indhentes data for bedriftens arealer, husdyrhold og gødningslagre og de enkelte marker. For markerne består oplysningerne af afgrøder, høstudbytte, gødningstilførsel, så- og høsttidspunkter og jordbehandlinger. Det tilstræbes at få alle landmænd, som dyrker jord i oplandene, med i undersøgelsen.

Data indtastes i 'MarkOnline' med specielle funktioner. Herefter konverteres data, det vil sige data overføres fra Bedriftsløsningens ejendomsdatabaser til en fælles database. Via ODA kan man herefter få adgang til en række dataudtræk.

I forbindelse med interviewundersøgelsen udarbejdes markkort (GIS format), således at oplysninger fra interviewet kan geografisk placeres.

 

Indberetningsprocessen

Her beskrives i punktform processen for indsamling og indberetning af interviewdata i landovervågningen:

 • Forud for interview
  Markkortene opdateres på baggrund af kort materiale fra Naturstyrelsen til brug for årets interview. Markkort for hver enkelt ejendom skal medbringes ved interviewet. Der skal foreligge to kort – et til årets marker og et til næste års marker.
 • Under interview
  Ved interviewet indsamles data som beskrevet under 'Teknisk Anvisning'. Data indtastes direkte i 'MarkOnline' eller skrives ind i skema, og indtastes efterfølgende i 'MarkOnline’. De to markkort tilrettes, og der sikres overensstemmelse mellem marknr. på kort og i de indhentede data.
 • Efter interview
  Data konverteres, og logfilen herfra gennemgås. Data tjekkes vha. dataudtræk i ODA i henhold til tjekskema. Hvis der findes fejl eller mangler, skal data rettes i 'MarkOnline', og der skal foretages en genkonvertering.
 • Efter validering
  Når data er tjekket, giver Naturstyrelsen (konsulent) besked til Fagdatacentret, om at første tjek er gennemført (tidsfrist 1. april). Fagdatacentret gennemgår data efter samme tjekprocedure og fremsender kommentarer til Naturstyrelsen (eller konsulent). Naturstyrelsen (eller konsulent) tilretter data, hvor der er behov herfor, og genkonverterer data. Naturstyrelen (eller konsulent) besvarer fagdatacentrets kommentarer og fremsender udfyldt tjekskema til fagdatacentret. Herefter anses data for indberettet (tidsfrist 1. maj). Naturstyrelsen opdaterer attributtabel for årets markkort, og tjekker, at der er overensstemmelse mellem mark nummerering i attributtabellen og i 'MarkOnline'.