Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for ferskvand

Overvågning af søer og vandløb i NOVANA

Fagdatacentret er organisatorisk placeret i Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for områderne vandløb, søer og stoftransport.

Fagdatacentrets hjemmeside indeholder informationer af relevans for overvågningen af søer og vandløb og er primært rettet mod Miljøstyrelsen og andre aktører i NOVANA.

Gældende tekniske anvisninger

Vi anbefaler, at du bookmarker denne side og ikke den enkelte anvisning, som findes herunder, da anvisningerne bliver fornyet med mellemrum.

For NOVANA 2004-2010 se Arkiv.

Vandløb

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

  • DT03 - Planteplankton og dyreplankton v.2
  • DN01 - Naturdata v.2.1
  • Arkiv af udgåede versioner

Aarhus Universitet
Institut for Ecoscience
Vejlsøvej 25, Postboks 314, 8600 Silkeborg
8715 0000 - dce@au.dk - find vej

Søer

Interkalibreringsrapporter/-notater

Programbeskrivelse

Grundlaget for overvågningen er defineret i programbeskrivelsen, som omhandler de aftaler, der er indgået for den pågældende programperiode. Programbeskrivelsen for NOVANA i 2017-2021 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner: