Aarhus Universitets segl

Dværg-regnorme (Enchytræer)

Enchytræer er små, ofte hvide, regnorme, som lever i jorden og gerne hvor der er ophobet meget organisk stof. Ligesom andre regnorme er de vigtige for omsætningen af dødt plantemateriale. I opskyllet tang på strande findes en bestemt art, Enchytraeus albidus, som vi bruger som model for frysetolerance. Denne art kan findes i meget store tætheder, og vi undersøger muligheden for at masseproducere den, og bruge den som foder til fisk eller fjerkræ. Som andre regnorme indeholder den meget protein og er desuden rig på omega-3 fedtsyrer.